Home

szczegóły dalszej części festynu
>>

zawody sportowe >>

                                                                     Aktualności                                                  Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

  
Obchody Dnia Dziecka w Hajnówce

31 maja (w sobotę)  na obiektach OSiR-u oraz w Amfiteatrze Miejskim; zorganizowany został piknik z okazji Dnia Dziecka.
Rano w intencji dzieci i ich rodzin odprawiono uroczyste msze święte w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i w Soborze Świętej Trójcy.
O 10:15 na stadionie OSiR odbyły się zawody Sportowe. (tu zobacz szczegóły zawodów)
A od 14:30  w amfiteatrze trwały gry i zabawy.
Imprezę rozpoczął koncert Orkiestry Dętej ZSZ. Swoje tańce prezentowały zespoły HDK: Pieśni i Tańca oraz "Iluzja".

 
Zespół Pieśni i Tańca HDK

 
Zespół "Iluzja" z HDK

Rodzice byli dumni ze swoich pociech i ich osiągnięć w tańcu i aktorstwie.


Młoda tancerka zespołu "Iluzja" z mamą.

Imprezie towarzyszyły loterie dla dzieci, stragany ze słodyczami, grill - bar, sprzedaż słodyczy i lodów.

 
Kolejki do loterii

Swój punkt miało Stowarzyszenie Diabetyków gdzie można było bezpłatnie zbadać poziom cukru we krwi oraz przejechać się stylową bryczką. Paski do pomiaru cukru ofiarował stowarzyszeniu pan dr Sławomir Kosidło.

 
Bezpłatne badanie poziomu cukru we krwii

Dzieci Zespołu Schola „Perełki” z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego zaśpiewały piosenki i pieśni przy aplauzie rodziców i publiczności.


"Perełki" i rodzice

Organizatorzy imprezy: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział w Hajnówce, OSiR Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, pracowali w "pocie czoła" aby wszystko przebiegało zgodnie z planem.


Księża z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oddział w Hajnówce

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom" podczas obchodów uroczystości Dnia Dziecka przeprowadziła akcję „Czytajmy razem”. Lektorami byli znani i popularni hajnowianie:

  • Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk

  • Ksiądz Dziekan Marian Świerszczyński

  • Dyrektor SP nr 2 Zbigniew Budzyński

  • Dyrektor HDK Andrzej Skiepko

 
Wiersze czytają: Dyrektor Sp nr 2 Zbigniew Budzyński i ksiądz proboszcz Marian Świerszczyński


"Gdybym miał brata pirata" czyta Burmistrz Anatol Ochryciuk

Również Dyrektor HDK Andrzej Skiepko był lektorem. Przeczytał wiersz „Piłka” Doroty Gellner, a ponieważ sam jest piłkarzem - ufundował jednemu z dzieci urodzonych 1 czerwca piłkę.


Prowadzące akcję „Czytajmy razem” pracownice MBP w Hajnówce.


Biblioteczne wolontariuszki rozdawały rodzicom ulotki informujące o tym, jak wielkie znaczenie w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dziecka ma czytanie, i zapraszające do Biblioteki po książki.

Zorganizowany został konkurs rysowania kredą na asfalcie dla dzieci i ich rodziców.

Następne imprezy to : gość z Afryki, inne zespoły, koncert Laureatów konkursu „PLAYBACK SHOW” i Konkursu Piosenki oraz GOŚĆ WIECZORU – MAGDA ANIOŁ.

Tu zobaczysz szczegóły dalszej części festynu >>  oraz   zawody sportowe >>


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444