Home

                                                                Aktualności                                                  Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

  
Muzeum Kultury Białoruskiej 
zaprasza
na otwarcie 21 wystawy malarstwa 

Sławomira Rybaka
"Pejzaż bliski nam wszystkim"

dnia 22 lutego o godz. 16.00

Sławomir Rybak 

Jest nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej. Maluje od szeregu lat. Do warsztatu dochodził sam i stworzył własny niepowtarzalny styl. Tematem jego prac jest urokliwy pejzaż podlaski. Prace cechuje świeżość, spontaniczność i nastrojowość. 

Wystawy indywidualne:

1993 Białowieski Dom Kultury w Białowieży, 1994 Muzeum w Bielsku Podlaskim, 1994 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, 1995 - Muzeum w Bielsku Podlaskim , 1995 Galeria Sztuki Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku , 1995 Muzeum Okręgowe w Siedlcach, 1997 Galeria Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego,1997 Klub Garnizonowy w Łomży, 1997 Galeria PIK J. Maksimiuka - w Białej Podlaskiej, 1998 Galeria Ściana  w Białej Podlaskiej, 1998 Galeria D-ART w Gdyni, 2003 Białowieski Dom Kultury w Białowieży, 2003 Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Konkursy i przeglądy:

1995 - Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Białymstoku - wyróżnienie I stopnia, 1998 - V Ogólnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej im. Józefa Chełmońskiego "Pejzaż ojczysty" w Skierniewicach, 1998 - Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Białymstoku - wyróżnienie

   

  


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444