Home

                                                                Aktualności                                                  Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Urząd Miasta Hajnówka podjął działania w kierunku stworzenia możliwości zdobycia przez nauczycieli powiatu hajnowskiego dodatkowych kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą . Planowane jest zorganizowanie jeszcze w tym roku , w ramach programu dokształcania i doskonalenia nauczycili, studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego. 
Wybór formy kształcenia uzależniony będzie od ilości zgłoszeń.

Informacje w przedmiotowej sprawie : 682 24 88 , 
e-mail: um-hajnowka@oswiata.org.pl
  


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444