Home

                                                                Aktualnosci                                                   Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
IV Konkurs Gawędy Białoruskiej – Hajnówka 2003

W dniu 21 lutego br. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce jako organizator gościł uczestników IV Konkursu Gawędy Białoruskiej – Hajnówka 2003. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie białoruskich, podlaskich legend, baśni i opowieści ludowych oraz różnych form twórczości literackiej, kultywowanie języka białoruskiego literackiego i gwarowego, rozwijanie form twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

W konkursie wzięło udział 38 uczniów z 8 szkół podstawowych oraz z 7 gimnazjów powiatu hajnowskiego. Tradycyjnie dodatkową atrakcją imprezy jest koncert muzyczny. Tym razem wystąpili młodzi wykonawcy z Bielska Podlaskiego Tomek Sulima i Przemek Michalczuk.

Wyniki konkursu

Szkoły podstawowe:
I m. – Marta Matysiuk (Siemianówka)
II m. – Anna Grygoruk (Nr 6 Hajnówka), Joanna Gierasimiuk (Nr 3 Hajnówka)
III m. – Karol Grygoruk (Klejniki), Emilia Misiejuk (Czyże), Magda Kalinowska (Narewka)

Gimnazja:
I m. – Barbara Trofimiuk (Dubicze Cerkiewne), Ewa Moroz (G. z DNJB H-ka)
II m. – Aneta Trofimiuk (Czyże), Barbara Klinowska (G. Nr 2 H-ka), Monika Bańkowska (Narew)
III m. – Agata Kopiejczyk (Narew), Paulina Jakoniuk (Czyże), Paulina Ignatiuk (G. z DNJB H-ka)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a ich nauczyciele – listy pochwalne.

  Po szczegóły zapraszamy na stronę : http://klub.chip.pl/lo2hajn/paktual.html


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444