Home

 
Świat daje nam tyle, ile my dajemy innym

W każdym z nas istnieje potrzeba pomocy bliźnim, a zwłaszcza osobom chorym i bezbronnym. Jednym ze sposobów realizacji tej potrzeby może być honorowe krwiodawstwo. Oddając krew można całkowicie bezinteresownie pomóc ludziom, nawet jeśli się ich nigdy nie spotkało i nie widziało. Honorowi krwiodawcy są żywym dowodem na to, że w tych trudnych dla wszystkich czasach są ciągle ludzie, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny. Bezinteresownie nie czekając na podziękowania dzielą się z innym, nieznanym człowiekiem cząstką samego siebie - własną krwią.
W tym roku mija 45 lat działania Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. W dniach 22-26 listopada trwają w różnych miastach uroczyste obchody tej rocznicy.

22 listopada był dniem obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa w Hajnówce. W sali kolumnowej HDK honorowi krwiodawcy spotkali się z Mirosławem Cybulko - Prezesem Podlaskiego Okręgowego Zarządu PCK w Białymstoku, Michałem Grzybkiem - W-ce Prezesem Podlaskiego Okręgowego Zarządu PCK, Mirosławem Szyfmanem - Dyrektorem Biura Podlaskiego Okręgowego Zarządu PCK oraz władzami miasta i powiatu. Uroczystość prowadziła Maria Zdanowska - Prezes Zarządu Rejonowego PCK.


Od lewej : Mirosław Szyfman - Dyrektor Biura Podlaskiego Okręgowego Zarządu PCK, Michał Grzybek - W-ce Prezes Podlaskiego Okręgowego Zarządu PCK, Mirosław Cybulko - Prezes Podlaskiego Okręgowego Zarządu PCK w Białymstoku, Maria Zdanowska - Prezes Zarządu Rejonowego PCK, Starosta Powiatu Hajnówka Włodzimierz Pietroczuk, Wiktor Sacharczuk - Kierownik Punktu Krwiodawstwa, Burmistrz Miasta Hajnówka Anatol Ochryciuk, Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka Jakub Ostapczuk

Podlaski Okręgowy Zarząd PCK uhonorował Burmistrza Miasta Hajnówka Anatola Ochryciuka oraz Starostę Powiatu Hajnowskiego Włodzimierza Pietroczuka odznakami za wspieranie idei krwiodawstwa w Hajnówce.


Odznaczane władze miasta i powiatu


Publiczność. Siedzą Dyrektor HDK Andrzej Skiepko oraz Sławomir Kiryluk - honorowy krwiodawca

Honorowi krwiodawcy z powiatu hajnowskiego otrzymali z rąk PZO PCK oraz władz miasta odznaczenia, nagrody oraz serdeczne podziękowanie za bezinteresowne ratowanie ludzkiego życia.

Nagrodzeni honorowi krwiodawcy:

I stopnia (18000 ml) :

 1. Hieronim Moszczyński

 2. Ryszard Lewsza

 3. Andrzej Stypułkowski

 4. Zbigniew Małyszko

II stopnia (12000 ml) :

 1. Jerzy Bobrowski

 2. Bogusław Grzeszkiewicz

 3. Bogdan Macuta

 4. Adam Cezary Słowik

 5. Tomasz Kozak

 6. Krzysztof Wasilewski

 7. Wojciech Falkowski

 8. Mariusz Niczyporuk

 9. Wiktor Pawluczuk

 10. Robert Jeziorek

III stopnia (6000 ml) :

 1. Daniel Charkiewicz

 2. Artur Gieryng

 3. Dariusz Marcin Grześ

 4. Jan Grygoruk

 5. Adam Marczuk

 6. Sławomir Kiryluk

 7. Tomasz Kochanowski

 8. Jarosław Romaniuk

 9. Grzegorz Sołoguba

 10. Marcin Sołoguba

 11. Marek Stecki

 1. Waldemar Waśko

 2. Wojciech Młynarczyk

 3. Wojciech Andrzej Komar

 4. Bartosz Koleda

 5. Marcin Lesiak

 6. Leszek Malinowski

 7. Daniel Pilucik

 8. Sławomir Panasiuk

 9. Dariusz Skiepko

 10. Jarosław Staśkiewicz

 1. Adam Bogdan Tyszko

 2. Sławomir Tomaszuk

 3. Adrian Wojtkowski

 4. Rafał Werszko

 5. Krzysztof Wróblewski

 6. Stefan Wiluk

 7. Marzena Ewa Niewiarowska

 8. Wiesława Cieśluk

 9. Bogusława Wojtkowska

 10. Wiktor Kuczko

 11. Jarosław Siewierski

 12. Adam Wysocki

 1. Zbigniew Orłowski

 2. Marek Timoszuk

 3. Michał Aremiuk

 4. Krzysztof Karpiuk

 5. Bogusław Sawicki

 6. Jan Zdanowski

 7. Tomasz Biedrycki

 8. Kamil Piotr Kruszewski

 9. Dorota Niesteruk

Wiktor Sacharczuk - Kierownik Punktu Krwiodawstwa podziękował władzom miasta i powiatu oraz wszystkim, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo w Hajnówce. Poinformował zebranych, iż powiat Hajnówka jest w czołówce w kraju pod względem ilości donacji (ilości pobrań krwi na 1000 mieszkańców). Średnia krajowa wynosi 25 natomiast w naszym powiecie liczba ta przekracza 30. Codziennie potrzeba krwi od co najmniej 10 tysięcy dawców


Maria Zdanowska i Wiktor Sacharczuk

Uroczystość uświetniła część artystyczna. Judocy pod kierunkiem trenera Jakuba Ostapczuka wykonali pokaz sztuki walki.

Wśród wykonawców nie zabrakło Przepiórki - Zespołu Tańca Ludowego z HDK oraz Iluzji - Zespołu Tańca Nowoczesnego Z HDK


Przepiórka i Iluzja

Oby wola honorowych krwiodawców niesienia pomocy innym, nigdy nie ustała !
Dziękujemy i życzymy im dużo zdrowia, szczęścia oraz powodzenia w życiu osobistym.


Krew niezbędna jest każdego dnia wielu chorym. Życie każdego pacjenta wymagającego transfuzji jest zagrożone - jeśli w porę jej nie otrzyma.

Nie wahaj się więc! Może Twoja krew przywróci zdrowie czyjemuś dziecku, czyjejś matce, lub osobie najbliższej, najbardziej ukochanej...

Przeciętny dorosły człowiek ma ok. 5 - 6 litrów krwi. Jednorazowo pobiera się 450 ml. Mężczyźni mogą oddawać taką ilość nie więcej niż 6 razy w roku, a  - kobiety nie więcej niż 4 razy w roku.

Oprócz krwi pełnej, krwiodawca może oddawać osocze metodą plazmaferazy automatycznej do 20 razy w roku, maksymalnie do 15 l  w ciągu roku. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 2 tygodnie, przy czym od oddania krwi pełnej musi upłynąć co najmniej 8 tygodni.

Krew w Twoim organizmie podlega wymianie przez cały czas, niezależnie od tego, czy ją oddajesz, czy nie. Krew jest uzupełniana dość szybko. Zaledwie po kilku godzinach po oddaniu jej objętość wróci do normy, a Ty nie odczujesz  żadnych dolegliwości.

Oddanie krwi nie spowoduje wzmożonego jej wytwarzania. Nic cię nie zmusza do regularnego jej oddawania, ponieważ jednorazowe oddawanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej produkcję jak krwawienie z nosa, miesiączka czy skaleczenie w palec. Jednakże wielu systematycznych dawców oddaje krew regularnie 3 lub 4 razy w roku i robią to nie dlatego, że muszą ale dlatego, że postanowili to robić.

Granicą wieku dla dawców jest 18 - 65 lat.

Nie możesz oddawać krwi podczas ostrej choroby lub przez pewien czas po poważnym zabiegu chirurgicznym. Nie pobiera się nigdy krwi od osób, których stan zdrowia budzi wątpliwość. Każdego kandydata na dawcę bada lekarz.

Wyposażenie placówek krwiodawstwa jest całkowicie sterylne, a krew od każdego dawcy pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego, tak więc nie ma mowy o jakimkolwiek zakażeniu AIDS lub inną chorobą zakaźną.

Przyjdź dziś lub jutro, nie musisz się wcześniej umawiać. Kiedy się wreszcie zdecydujesz, poczujesz się lepiej. Po prostu zgłoś się do Oddziału Terenowego lub Centrum Krwiodawstwa.
Weź ze sobą dowód osobisty
lub ważną legitymację ubezpieczeniową.

Dlaczego warto zostać krwiodawcą?
Świat daje nam tyle, ile my dajemy innym. Oddając krew pomagasz chorym, którym żaden inny lek nie jest w stanie pomóc – ratujesz im życie. Mimo dokonanych w ostatnich 50 ciu latach rewolucyjnych osiągnięć w medycynie krew jest lekiem niezastąpionym. W Polsce dokonuje się rocznie około jednego miliona transfuzji.

Co zyskujesz?
Ogromną satysfakcję. Świadomość, że być może Twoja krew uratowała komuś życie. Bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i aktualne wyniki badań laboratoryjnych. Poznasz również grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do dowodu tożsamości - przyda Ci się w przyszłości.

Komu pomagasz?
Wszystkim chorym potrzebującym krwi oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować !

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444