Home

 
"Jest taki dzień, jeden w roku..."

Piosenka "Jest taki dzień, jeden w roku" w wykonaniu zespołu "Hip-Top" z ZS Nr 6, rozpoczęła w dniu 14 grudnia 2003 r. uroczyste spotkanie opłatkowe - Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce. Na wigilijne spotkanie do Hajnowskiego Domu Kultury przybyły władze samorządowe: Starosta Włodzimierz Pietroczuk, W-ce Starosta Jerzy Sirak, przedstawiciele parafi: Ks. Prałat Marian Świerszczyński i Ks. Sławomir Chwojko oraz inni zaproszeni goście.
Uroczystość otworzyli Lech Michalak - Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Janusz Puch - Prezes Zarządu Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce.


Lech Michalak i Janusz Puch

W świąteczny nastrój wprowadziły gości dzieci z zespołu "Hip-Top", śpiewając katolickie i prawosławne kolędy. Część oficjalną rozpoczęła wspólna modlitwa zebranych oraz życzenia od samorządu terytorialnego, które złożył zebranym starosta Włodzimierz Pietroczuk. Przybyli na spotkanie duchowni podkreślili doniosłość chwili, w której 2 tysiące lat temu Jezus narodził się w stajni betlejemskiej, by być razem z ludźmi, by ich umacniać, by przypomnieć ludziom o ich godności i pomagać tym, którzy o niej zapominają. Fakt narodzenia się Jezusa uświadamia wszystkim, że są na świecie ludzie, którzy nieustannie potrzebują pomocy zwłaszcza biedni i cierpiący.


Wspólna modlitwa

Podczas spotkania odznaczono Złota Odznaką za zasługi dla Polskiego Związku Niewidomych Barbarę Wasiluk - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.


Barbara Wasiluk


Życzenia składa Ks. Prałat Marian Świerszczyński

Podzielenie się opłatkiem wszystkich uczestników spotkania zakończyło uroczystą wigilię 2003 r.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444