Home


Hajnówka będzie miała nowy herb.

Trwają prace nad przygotowaniem nowego herbu Hajnówki.
Przyzwyczailiśmy się do obecnie używanego herbu bo w zasadzie nasze miasto wyrosło na bazie tartaków i przemysłu drzewnego. Ale oprócz tego, że obecna w nim piła nie wywołuje pozytywnych tak ważnych teraz odczuć ekologicznych to w dodatku nasz stary herb nie spełnia rygorystycznych wymogów heraldyki.

Opracowaniem herbu Hajnówki zajął się prof. Krzysztof Skupieński pracownik Oddziału Heraldycznego Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekarstwa UMCS w Lublinie. Przedstawiono 3 propozycje, z których jedna po wybraniu przez władze miasta zostanie zatwierdzona przez Komisję Heraldyczną i stanie się oficjalnym herbem naszego miasta.


Nasz stary herb

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444