Home

Na aukcji również 50 m2 parkietu z Drewexpolu !

     
ŻUBR GRA W ORKIESTRZE !

Co roku w rezerwatach hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego rodzi się około 10 młodych żubrów. Na wolności – w Puszczy Białowieskiej, znacznie więcej. Jednak tylko żubrom urodzonym w rezerwatach nadaje się imiona. Muszą się one zaczynać od sylaby PO.

Białowieski Park Narodowy wesprze w tym roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy żubrem właśnie. Już teraz na stronie internetowej http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=15478
 trwa licytacja o tytuł „Honorowego Ojca Chrzestnego” pierwszego żubra urodzonego w rezerwatach hodowlanych Parku w 2004 roku. Cena wywoławcza: 1000 zł. Cały dochód z licytacji przekazany zostanie Orkiestrze. „Honorowy Ojciec Chrzestny” otrzyma zaś od Białowieskiego Parku Narodowego dyplom pamiątkowy, nagrody książkowe oraz prawo nadania imienia swojemu Podopiecznemu. Na ogrodzeniu kwatery, w której zamieszka Orkiestrowy Żubr znajdzie się tabliczka z danymi Honorowego Ojca Chrzestnego. Serdecznie zachęcamy do udziału w licytacji. Pomóżmy Dzieciom, kochajmy je nie tylko w Dzień Dziecka.

Jestem młodym żubrem. Opiekuje się mną Matka  i Ojciec Chrzestny …
(fot. Jan Walencik)

Kiedyś będę dorosły. Niepotrzebna mi będzie opieka Matki. Pomoc człowieka będzie mi jednak ciągle niezbędna…
(fot. Jan Walencik)

Dzieciom również potrzebna jest pomoc i stała opieka. Bywa jednak tak, szczególnie w przypadku Dzieci Chorych, że Rodzice nie są w stanie finansowo podołać potrzebom. W szpitalach brakuje nowoczesnego sprzętu oraz środków na zakup odpowiednich leków. Niezbędna jest pomoc Dobrych Ludzi. Właśnie Ty możesz zostać jednym z nich. Zostając  Ojcem Chrzestnym małego żubrzątka – wspierasz potrzebujące Dzieci.

Sztab Powiatowy WOŚP w Hajnówce

SIE MA !


„Losy żubra są przykładem, jak można w krótkim czasie doprowadzić gatunek do krawędzi zagłady i jak wiele trudu trzeba włożyć w jego ratowanie. Uratowanie żubra było niewątpliwym sukcesem, lecz dalsze działania na rzecz ochrony tego reliktowego gatunku są nadal niezbędne.
(Z. Krasiński „Żubr Puszczy Imperator”)

We wrześniu 2004 roku przypada 75 rocznica rozpoczęcia w Puszczy Białowieskiej prac nad restytucją żubra – dziś chluby Polski i symbolu ochrony przyrody.

W związku z tym rok 2004 jest  przez Białowieski Park Narodowy obchodzony jako Rok Żubra.

Wszelkie informacje na temat żubra i Roku Żubra znajdują się na stronie internetowej

 Białowieskiego Parku Narodowego:

www.bpn.com.pl

Zachęcamy gorąco do jej odwiedzenia. Warto!

Wszystkich Ludzi Dobrej Woli zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji tytułu „Honorowego Ojca Chrzestnego” pierwszego żubra, który urodzi się w 2004 roku w rezerwatach hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego.

Cena wywoławcza: 1000 złotych. Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony całości na realizację szczytnych celów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2004. „Honorowy Ojciec Chrzestny” otrzyma zaś od Białowieskiego Parku Narodowego dyplom pamiątkowy, nagrody książkowe oraz prawo nadania imienia swojemu Podopiecznemu. Na ogrodzeniu kwatery pokazowej ,gdzie  zamieszka Orkiestrowy Żubr,  znajdzie się tabliczka z informacją o Honorowym Ojcu Chrzestnym.

              Józef Popiel
  Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego


Na aukcji również 50 m2 parkietu z Drewexpolu !


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444