Home

 
 Kalendarium kulturalne - VI - XII 2003

22.06. – odbył się koncert inauguracyjny Hajnowskich Dni Muzyki Kameralnej i Organowej. Wystąpili: Gieorgij Agretina - fletnia Pana, Robert Grudzień – organy.

Wakacyjne  koncerty zapoczątkowała Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej.
Fundacja powstała w maju 1997 roku. Główną przyczyną jej założenia był fakt posiadania przez parafię p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce unikatowych organów firmy Schlag und Sohne zbudowanych na przełomie XIX i XX wieku. Są one jedynym instrumentem tej firmy w północno - wschodniej Polsce oraz jedynym z niewielu tego typu instrumentów koncertowych w tym regionie kraju. Organy te zakupiono dla hajnowskiego kościoła w 1976 roku

25.07.zakończył się tradycyjnie przedstawieniem teatralnym i wystawą poplenerową kilkuset prac, trwający od początku lipca XI Dziecięcy Plener Plastyczny w Ośrodku Wzornictwa dla Dzieci Niepełnosprawnych w Hajnówce, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji sprzętu rehabilitacyjnego z drewna.  W zajęciach uczestniczyło 36 dzieci, w tym kilkoro niepełnosprawnych. Pieniądze na organizację pleneru zapewniły władze miasta Hajnówka, powiatu hajnowskiego oraz Studia Form Wzorniczych w Hajnówce. . Plener zakończyło  przedstawienie teatralne dla rodziców. Kukiełki do baśni Andersena pt. "Latający kufer", dzieci wykonały samodzielnie, pod okiem opiekunów.


Młodzi artyści i  wystawa poplenerowa kilkuset prac..

Twórczynią pomysłu na wakacyjny plener dziecięcy jest Janina Jezierska, szefowa jedynego w kraju Ośrodka Wzornictwa dla Dzieci Niepełnosprawnych. Cały rok powstają tu projekty i sprzęty rehabilitacyjne, z materiału ciepłego i przyjaznego, jakim jest drewno. W sierpniu i wrześniu, odbywają się także plenery studenckie i meblarskie.

25.07.- przy ulicy Lipowej 1 w Hajnówce odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa. Właściciel Stanisław Mierzwiński przywitał zaproszonych gości: W-ce Starostę Powiatu Hajnowskiego Jerzego Siraka, przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta i Powiatu Hajnówka, Władysława Wekera - Głównego Konserwatora Muzeum Archeologii w Warszawie oraz Kazimierza Uszyńskiego - Dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.


Właściciel Stanisław Mierzwiński

Nowootwarte muzeum jest dziedzictwem 3 pokoleń rodziny Mierzwińskich, która od prawie 80 lat zajmowała się kowalstwem i ślusarstwem. Początki historii kowalstwa w Hajnówce sięgają roku 1925 kiedy to dziad pana Stanisława przybył na te tereny w poszukiwaniu pracy. Po osiedleniu się, swą profesję i wiedzę przekazywał kolejno synowi i wnukom. Powstały obiekt jest hołdem dla starej rodzinnej tradycji Państwa Mierzwińskich.
Muzeum otworzył W-ce Starosta Powiatu Hajnowskiego Jerzy Sirak przecinając młotem na kowadle metalową taśmę. Każdy z zaproszonych gości otrzymał przy wejściu metalową podkówkę na szczęście oraz certyfikat uczestnictwa w otwarciu muzeum. Eksponaty muzeum to głównie pamiątki rodzinne oraz częściowo wypożyczone z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Goście mogli obejrzeć wciąż czynne historyczne maszyny do obróbki metalu, stare narzędzia, dymarki do wytopu rudy oraz zapoznać się z pierwszymi sposobami pozyskiwania żelaza z rudy darniowej.

27.07.- na placu przed Urzędem Miasta odbyły się koncerty zespołów "Hadek", "Ewa bend" i innych, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.


Koncert zespołu "Hadek"


Koncert zespołu "Ewa bend"

27.07. -w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się Koncert Muzyki Kameralnej i Organowe w wykonaniu Joanny Woszczyk - Garbacz (flet), Jakub Garbacz (organy).

17.08.-w parku miejskim odbyła się kolejna edycja Studia Lato Radia Białystok.
Organizatorami imprezy byli Hajnowski Dom Kultury i Radio Białystok natomiast patronat sprawował Burmistrz Miasta Hajnówki.

Dopisała nie tylko pogoda ale również mieszkańcy, którzy tłumnie przybyli na uroczystość.
Zebranych widzów przywitali i zaprosili do wspólnej zabawy Jan Smyk - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Programowy Radia Białystok oraz Anatol Ochryciuk Burmistrz Miasta Hajnówki.
  

Występowali: Teatr Biały Klan - spektakl "Grubaski Show", Teatr Niewielki - szczudlarze,

 

 Zespół Black Bird's Theatre, Policealne Studium Ochrony i Informatyki - pokaz metod obrony, Zespół Ameryka, Jacek Kleyff i "Orkiestra na Zdrowie", zespoły "A.N.T." i "Xenos" oraz i jako gwiazda imprezy Zespół Łzy.

 

 

 

20.08. - Sobór Świętej Trójcy, Cerkiew Św. Dymitra Sołuńskiego oraz Cerkiew p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce odwiedził przebywający z wizytą na Podlasiu Arcybiskup Aten i Całej Grecji Christodulos zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Grecji.
U bram Soboru Św. Trójcy gościa przywitał Biskup Hajnówki Generał Brygady dr Miron, przedstawiciele samorządów lokalnych, duchowieństwo hajnowskich parafii prawosławnych oraz wierni.


Arcybiskupa witają przedstawiciele lokalnych samorządów : Anatol Ochryciuk Burmistrz Miasta Hajnówki, Olga Rygorowicz Wójt Gminy Hajnówka

 


Arcybiskup Christodulos błogosławi Sobór Św. Trójcy. Arcybiskupowi Aten i Całej Grecji Christodulosowi  towarzyszył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski.

W krótkim przemówieniu Arcybiskup podziękował za serdeczne przyjęcie oraz nawiązał do dużego znaczenia dla jedności prawosławia jakie będzie miało wejście Polski do Unii Europejskiej. Po zwiedzeniu hajnowskich parafii prawosławnych Arcybiskup Christodulos odwiedził Dom Spokojnej Starości "Samarytanin" w Hajnówce.

31.08.- odbył się ostatni Koncert Muzyki Kameralnej i Organowej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce w ramach Podlaskich Koncertów Organowych 2003, w którym wystąpił Jarosław Wróblewski.

 

Jarosław Wróblewski ur. 1967 r. w Białymstoku. Po ukończeniu średniej szkoły muzycznej w rodzinnym mieście (akordeon, organy) rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie koncertowej Prof. Józefa Serafina.
   W latach 1993 - 2002 przebywał w Salzburgu (Austria) gdzie ukończył z wyróżnieniami Wydziały Koncertowy w klasie Prof. Heriberta Metzgera i Wydział Katolickiej Muzyki Kościelnej. W roku 1997 otrzymał nagrodę honorową Ministra Republiki Austrii.
Jest laureatem głównych nagród kilku krajowych i międzynarodowych konkursów organowych (Inowrocław, Kamień Pomorski, Gdańsk, Szekszard, San Elpido a Mare).
  Od wielu lat współpracuje z międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera, dla którego przygotował wykonanie wszystkich dzieł Jehana Alaina oraz jako dyrygent liczne prawykonania utworów współczesnych kompozytorów austriackich (Seierl, Vereno).

15.09. – nastąpiło otwarcie 28 Ogólnopolskiego Pleneru Meblarskiego  "Hajnówka 2003"- wzornictwo dla osób niepełnosprawnych oraz wystawy poplenerowej  obrazów i szkiców studentów Politechniki Białostockiej Wydziału Architektury Wnętrz – przez kuratora pleneru Janinę Jezierską.


Janina Jezierska

Twórczość artystyczna na rzecz osób oczekujących pomocy - niepełnosprawnych ma szczególny charakter gdyż estetyka, funkcja, konstrukcja przedmiotu muszą spełniać oczekiwania użytkownika. Przyjęta od lat w Ośrodku Wzornictwa w Hajnówce koncepcja projektowania uniwersalnego, którego celem jest pokonywanie barier w samym projektowaniu, zaowocowała licznymi rozwiązaniami wzorniczymi (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne itp), których cechą podstawową jest to, że są użytkowane przez osoby pełno i niepełnosprawne.


Studenci Politechniki Białostockiej Wydziału Architektury

20–29.09.- w gminie Dubicze Cerkiewne odbył się międzynarodowy plener malarski w ramach realizacji projektu „PUSZCZA BIAŁOWIESKA - GENIUSZ PRZYRODY – TALENT CZŁOWIEKA NA STYKU KULTUR”.  W plenerze uczestniczyli również twórcy z Hajnówki: Piotr Gagan , Wiktor Kabac,  Tamara Kierdelewicz (z Czeremchy lecz malowała wspólnie z grupa hajnowską), Barbara Grabiak,  Diana Ostapiuk Jańczuk i Zbigniew Budzyński.


Wspólne zdjęcie burmistrza Hajnówki Anatola Ochryciuka z hajnowskimi malarzami: Piotrem Gaganem, Tamarą Kierdelewicz, Wiktorem Kabacem, Barbarą Grabiak,  Dianą Ostapiuk Jańczuk i Zbigniewem Budzyńskim


Organizatorzy pleneru (od lewej): Adam Bojara - uczestnik i komisarz pleneru, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Anatol Pawłowski, Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk

Projekt sfinansowany został ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Narodowego Funduszu PHARE 2001, Funduszu Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia.  W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyło również Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Rejonowy Oddział Kultury w Swisłoczy (Białoruś).

W plenerze wzięli udział artyści krajowi oraz goście zaproszeni ze  Słowacji, Czech i Białorusi. Głównym celem projektu było zacieśnienie i poszerzenie współpracy transgranicznej środowisk twórczych w Euroregionie Niemen i Euroregionie Puszcza Białowieska.

26.09. - w Czytelni dla Dorosłych MBP odbyło się spotkanie z Mirosławą Łukszą i Mirosławem    Gryko, połączone z promocją ich książek wydanych przez pismo literacko-artystyczne „Kartki”- Wiersze tutejsze   i Opowiadania znad Narwi . W spotkaniu - obok autorów - uczestniczył redaktor naczelny „Kartek” Bogdan Dudko.


Mirosława Łuksza i Mirosław Gryko


Bogdan Dudko

Podczas spotkania autorzy opowiadali o genezie powstania swoich książek. Zarówno tomik poezji Mirosławy Łuksza jak i opowiadania Mirosława Gryko są efektem zafascynowania urodą ludzi, ich doświadczeniem życiowym oraz barwnością i odmiennością charakterów. Promowane utwory traktują o mieszkańcach Hajnówki i okolic tak bliskich sercu twórców.

Mirosława Łuksza urodzona w Hajnówce. Filolog, tłumaczka, dziennikarka. Wydała  zbiory prozy w języku białoruskim: Dziki ptak wróbel, Wyspa, Babskie historii oraz tomiki poezji: Zamowa, Jest

Mirosław Gryka urodzony w 1957 roku w Białymstoku. Prozaik, poeta. Mieszka w Rybakach nad Narwią. Opowiadania  publikuje na łamach ‘Kartek”

28.09.- z okazji Światowych Dni Dziedzictwa odbył się na terenie gminy Czyże we wsi Zbucz, gdzie  znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko, datowane najprawdopodobniej na XI-XIII wiek- festyn archeologiczny "Pożegnanie Lata".
Światowe Dni Dziedzictwa odbywają się pod patronatem Rady Europy i mają za zadanie uświadomić społeczeństwu wspólne dziedzictwo, jego wartość, urok i wyjątkowość. Takiego uroku i wyjątkowości nie brakuje naszym okolicom.
Na festynie archeologicznym w Zbuczu starą sztukę kowalstwa i hutnictwa prezentowali  Stanisław Mierzwiński z Hajnówki i pracownicy Muzeum Archeologii z Warszawy. Stoisko posiadało historyczną dymarkę do wytopu żelaza z rudy darniowej, palenisko oraz kowadło do kucia żelaza.


Dymarka do wytopu żelaza z rudy darniowej


Od prawej: Stanisław Mierzwiński i historyczny hutnik wspomagający wytop żelaza

Przy stoisku hutnictwa i kowalstwa z Hajnówki wytrwale pomagał wraz z synem Władysław Weker - Główny Konserwator Muzeum Archeologii w Warszawie.


Władysław Weker z synem

2.10. –Wystawa fotografii Tomasza Onikijuka „Moje wędrówki po puszczy”

Tomasz Onikijuk urodzony w Hajnówce w 1978 r. Fotografia jest jego pasją od dzieciństwa.

Wystawy indywidualne:

  • Zaduszki w fotografii Tomasza Onikijuka - Mała Galeria MBP  w Hajnówce. Listopad.2001.
  • Widoki Tatr. Hajnowski Dom Kultury. 2002

·         Moje wędrówki po puszczy. Mała Galeria MBP. Wrzesień 2003 r. Znalazł się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych prac przez Telewizyjny Program Przyrodniczy "Ingerencja człowieka w przyrodę"

19.10.-W niedzielny wieczór mieszkańcy Hajnówki trzymali kciuki i wysyłali sms-y głosując na Hajnowiankę Małgorzatę Karpiuk biorącą udział w trzeciej  edycji programu „Idol” w telewizji Polsat. Wykonała w programie  piosenkę z musicalu Metro


Małgosia przed udziałem w programie (na meczu Moderatora- zdjęcie z książki „Druga liga siatkówki w Hajnówce”)  i po przygotowaniu jej do występów przez wizażystów Idola

Nasza mieszkanka swoim śpiewem podbiła serca nie tylko komisji lecz i słuchaczy, ponieważ zdobyła największą liczbę głosów - 42,9 %  i przeszła kolejny etap tego konkursu.

Małgorzata Karpiuk została zakwalifikowana to tego programu prezentując białoruską piosenkę ludową "Za tumanam". Profesjonalność jej śpiewu oraz wyjątkowość repertuaru zyskała ogromna sympatię oceniających. Każdy jej występ zyskiwał bardzo pozytywne opinie, jak wszyscy wiedzą - surowej, wymagającej, często złośliwej i bezlitosnej komisji "Idola".

Małogorzata Karpiuk ma 18 lat. Jest uczennicą ZS z DNJB w Hajnówce,  zdobywczynią I miejsca na ogólnopolskim festiwalu "Białoruska Piosenka 2003". Jest wokalistką folkowego zespołu "Krywi". Muzyka jest dla niej jedną z form zaprezentowania siebie i przekazania czegoś innym. Ma nadzieję, że dzięki niej ludziom uda się zrozumieć samych siebie.

 

Oto ocena jej występu przez jury:

Marcin Prokop:Nic nie muszę dodawać. Kapcie spadły wielu osobom przed telewizorami. Jesteś przegłosowana, jesteś w finale.
Maciej Maleńczuk: Jestem na Ciebie zły z tego powodu, że interpretacja była nieco ckliwa. Plus, bo po polsku. Piękna jesteś jak Kleopatra, biusty masz jak meteory, na pewno ludzie będą na Ciebie głosować.

Robert Leszczyński: Kamień spadł mi z serca, bo byłaś moją tajną bronią. Żałuję, że nie zaśpiewałaś czegoś po białorusku. W wywiadach mówiłem, że ludzie ze wschodu zrewolucjonizują trzeciego idola. Jestem na tak.
Elżbieta Zapendowska: Obroniłaś się i mi się podobałaś, tyle...
Jacek Cygan: Posłużę się opinią kelnera, jak wybieram wino w restauracji. On mówi mi tak- doskonały wybór. Powiem ci jeszcze jedno, jesteś do zjedzenia, jesteś w finale.


Komisja oceniająca występ Małgosi

 23.10.- w Czytelni dla Dorosłych MBP odbyło się spotkanie z sinologiem, dziennikarzem i tłumaczem Włodzimierzem  Wowczukiem.

Włodzimierz Wowczuk - urodził się w Chinach. Jest dziennikarzem, tłumaczem, a z zamiłowania historykiem. Jako syn Polaka, oficera rosyjskiej armii oraz Rosjanki, którzy osiedlili się w Chinach wychował się na styku dwóch kultur : chińskiej i japońskiej. Po drugiej wojnie światowej sytuacja w Chinach zmusiła wielu obcokrajowców do reemigracji, w wyniku której Włodzimierz Wowczuk znalazł się w powojennej Polsce. Pracował jako autor i tłumacz pozycji książkowych m.in. o powojennym rozwoju gospodarczym Japonii „Wyzwania oświeconych Samurajów” oraz „Nihon”. Był autorem licznych artykułów w prasie krajowej (Tygodnik Demokratyczny, Solidarność, Po prostu)  i zagranicznej. W latach 60 i 70 -tych odbył liczne podróże do Chin, Japonii, Azji Środkowej. Swego czasu pracował w Ministerstwie Handlu Zagranicznego.                                                                                                    Brak akceptacji komunistycznej rzeczywistości PRL spowodował współpracę z podziemnymi wydawnictwami. Od roku 1982 do 1984 został za karę pozbawiony prawa wykonywania zawodu.  Wykorzystując swoje prywatne kontakty z zaprzyjaźnionymi dyplomatami niejednokrotnie pośredniczył w przekazywaniu materiałów z „podziemia” poza granice kraju.

Spotkanie z Włodzimierzem Wowczukiem połączone było z promocją jego najnowszych książek: "Siedem wspaniałych kobiet" oraz "Chiny Japonia. Nowe oblicze starej tradycji".

27.10. w HDK wraz z piosenkarką Lidią Stanisławską wystąpiła gwiazda polskiej sceny teatralnej często określana jako "wielkie polskie dobro narodowe" Hanka Bielicka.
Lidia Stanisławska w humorystycznym przedstawieniu publiczności gwiazdy wieczoru, porównała Hankę Bielicką z dobrami narodowymi tak bardzo cennymi jak co najmniej Wawel.

Sama nieustannie żartując, ze swojego wieku, porównując się do "zestarzałej Barbi" wciąż tryska humorem i twierdzi, że jest jak stary, dobry, polski telewizor : "...wizja jest nie za bardzo ale fonia pozostała fest...".
Donośny głos Hanki Bielickiej brzmiał jak zawsze dobitnie, rozśmieszając do łez i wywołując wielkie brawa publiczności, która dopisała wyjątkowo, zapełniając kompletnie sale kolumnową HDK.
Hanka Bielicka spędziła na estradzie 64 lata, głównie w teatrze Syrena. Nieustannie "stoi humorem podczas gdy publiczność spada ze śmiechu z krzeseł".
Opowiadając o swych kontaktach ze słuchaczami żartuje , że już od dawna nie chcieli jej słuchać, a nawet kiedyś rzucali w nią różnymi przedmiotami. Na pytanie czy chociaż trochę klaskali odpowiada, że tak - kiedy trafili.
Pani Hania oświadczyła publiczności, iż w tym roku skończyła 87 lat, ale nigdy nie utożsamia się z metrykami, bo są tylko zwykłą data na papierze. Zapytana w jakim jest wieku, odpowiada zawsze: w XXI !


Podziękowanie za występ złożył Starosta Włodzimierz Pietroczuk

2.11. - W kolejny niedzielny wieczór mieszkańcy Hajnówki trzymali kciuki i wysyłali sms-y głosując na Hajnowiankę Małgorzatę Karpiuk biorącą udział w programie telewizji Polsat - "Idol". Tym razem zaśpiewała piosenkę Grzegorza Ciachowskiego-„Telefony”.
Spośród dziesięciu wykonawców znalazła się w szczęśliwej dziewiątce, która miała  za tydzień  znów wystąpić.


Małgorzata Karpiuk

W pierwszych dniach listopada odbywał się festiwal XII Podlaska Jesień 2003, zorganizowany przez Związek Ukraińców Podlasia. Występy zespołów artystycznych z Polski i Ukrainy, miały miejsce w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku i po raz pierwszy, również Hajnówce.


Maria Ryżyk, prezes Związku Ukraińców Podlasia i Andrzej Skiepko, dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, podczas uroczystego otwarcia koncertu.

Sponsorem naszego festiwalu jest ministerstwo kultury, Urząd Miasta w Białymstoku i Bielsku Podlaskim oraz Urząd Wojewódzki. Mam nadzieję, że w następnym roku, do listy sponsorów dołączy również Urząd Miasta w Hajnówce.


Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielskiego Domu Kultury


Banderysta Nazar Wołosiuk z Ukrainy

3.11.-O obrazie życia chrześcijanina w świetle listów Apostoła Pawła opowiadał zgromadzonemu w sali kolumnowej HDK duchowieństwu prawosławnemu oraz mieszkańcom Hajnówki Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy prof.dr hab. Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.


Prof.dr hab. Jeremiasz, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
 

Kim jest człowiek, cel jego życia i miejsce w nim na wiarę, to problemy omawiane przez Prof.dr hab. Jeremiasza na podstawie listów Apostoła Pawła do: Efezjan, Koryntian i Galacjan.
Prelekcja zawierała szkic sytuacji w jakiej żył Apostoł Paweł co dodatkowo miało przybliżyć słuchaczom sens słów i wielkie przesłanie świętego.
Arcybiskup zachęcał wiernych do studiowania pisma świętego i pracy nad sobą, która pozwala kształtować swoje życie wewnętrzne i osiągnąć stopień jedności z Bogiem. Spotkanie odbyło się w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej, zostało zorganizowane
przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce oraz Bractwo Prawosławne Sw. Sw. Cyryla i Metodego Oddział w Hajnówce .

9.11. -Śpiewając utwór Maanam – „Szare miraże”  Małgorzata Karpiuk przeszła do kolejnego etapu programu Idol. Zostało już tylko 8 finalistów.                                                                     Opinie jurorów: 
Maciej
Maleńczuk  - jest rozdźwięk pomiędzy dzieciakiem i wampem. Szukasz siebie i mam nadzieję, że się odnajdziesz.
Robert Leszczyński- ideał został nieosiągalny, trochę się rozczarowałem.
 
Marcin Prokop
- obserwuję Cię i nie wiem , kim Ty jesteś. Nie jestem przekonany do Ciebie.
  Elżbieta Zapendowska - zgadzam się z Maćkiem i nie zgadzam się z Robertem i Marcinem.  
Jacek Cygan - jest w Tobie coś fajnego, szukasz siebie - Maciek ma rację. Śpiewałaś ładnie i było to 90% sukcesu

11.11.- Obchody 85-tej Rocznicy   Odzyskania  Niepodległości w Hajnówce rozpoczęły się Liturgią Dziękczynna w intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy  i Mszą Święta za Ojczyznę w Kościele Świętego Cyryla i Metodego w Hajnówce.

Następnie spod kościoła nastąpił przemarsz ulicą 3 Maja z udziałem Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Zawodowych do skweru im. D. Wasilewskiego, gdzie odbyło się  spotkanie z mieszkańcami miasta.

Po wystąpieniu okolicznościowym Burmistrza Anatola Ochryciuka odmówiono  wspólną modlitwę za Ojczyznę.

Następnie złożono  kwiaty pod Pomnikiem „ Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91”.
Uroczystość zakończył występ Orkiestry Dętej  ZSZ w Hajnówce dyrygowanej przez T. Korkusa.

Po południu odbyła się akademia okolicznościowa w Hajnowskim Domu Kultury. 

15.11.- odbyły się jubileuszowe uroczystości 10-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Hajnowskiego Domu Kultury. Miejscem uroczystości była  sala kolumnowa HDK.
Wśród publiczności zasiedli przedstawiciele władz miasta, powiatu, gminy, okolicznych domów kultury, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury z Białegostoku, Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Generalny Konsul Białorusi oraz wielu innych zaproszonych gości.
Efektowne wejście zespołu na scenę rozpoczęło prawdziwą galę tańców ludowych polskich i białoruskich. Piękne barwne stroje, profesjonalność choreografii i wykonania nagradzana była gromkimi brawami i owacjami widzów.
Impreza była wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileusz, ale również stała się pierwszym dniem istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego pod nową nazwą "Przepiórka".

Uroczystego chrztu zespołu dokonali rodzice chrzestni : Irena Siegień - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta  i Mirosław Mordań - Z-ca Burmistrza Miasta.

Jubileuszową imprezę uświetnił występ młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego "Spadczyna" z Prużan. Oba zespoły wykonały wspólnie kilka tańców.

16.11. - Małgorzata Karpiuk wystąpiła w kolejnym odcinku Idola poświęconym muzyce XXI wieku - w utworze  Alicji Keys „ Fallin”.  

Opinie jurorów:
Robert Leszczyński
- ja jestem dramatycznie rozczarowany, że nie zaśpiewałaś piosenki po polsku. Brawo dla Gosi za odwagę.
 
Marcin Prokop
- mam wrażenie, że jesteś kreacją, brakuje Ci emocji. Brakuje mi tej prawdziwości.
  Maciej Maleńczuk - nie zgadzam się, dobrze się z takim repertuarem czuję.
Elżbieta Zapendowska - cieszę się, że nie śpiewasz po polsku bo dobrze śpiewasz po angielsku. Podobało mi się.
 
Jacek Cygan
- trochę zgadzam się z Marcinem. Dzisiaj zaśpiewałaś poprawnie rytmicznie, podobało mi się.

Wyśpiewała kolejny koncert Idola - przeszła do następnego etapu

Od 19.11. listopada 2003 r. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej ma nowego dyrektora.
Stanowisko to objął Jan Karpiuk z wykształcenia technolog drewna o specjalności konserwacja i ochrona drewna, absolwent SGGW w Warszawie.

Pan Karpiuk ma 34 lata i już kiedyś był zatrudniony w tym muzeum w początkowych fazach jego budowy. Poprzednim zakładem, w którym pracował była Spółka "Nova", a następnie własna firma "Gal-Drew".
Nowy dyrektor zamierza jak najszybciej zakończyć wciąż nie zamkniętą budowę muzeum. Obecnie  w trakcie ukończenia są media, a na wiosnę przestanie wreszcie szpecić miasto obecny płot wokół muzeum. Powstanie tam stylizowane ogrodzenie, które między innymi będzie zabezpieczać skansenowe obiekty, w przyszłości mające stanąć na muzealnym placu.

W założeniu nowych władz muzeum ma przede wszystkim spełniać rolę ośrodka kultury. We współpracy z Hajnowskim Domem Kultury mają tu powstać koła zainteresowań obiektu szczególnie dla dzieci. dla dzieci i młodzieży. Jeszcze w tym roku powołane będzie koło plastyczne a następnie w późniejszym czasie muzyczne

23.11.-Czwarty występ w finałach „Idola” okazał się dla Małgorzaty Karpiuk ostatnim występem w tym programie, w następnym tygodniu można  ją było jeszcze oglądać w koncercie  towarzyszącym  eliminacjom.

W programie poświęconym Muzyce Klubowej zaśpiewała Rhythem is a dancer Snapa.
Ocena występu przez jurorów: 
Robert Leszczyński- poradziłaś sobie, dobrze wykonałaś , było namiętnie.
Elżbieta Zapendowska - ja takiej muzyki nienawidzę, Ty sobie poradziłaś z tą konwencją,
Maciek Maleńczuk- jakimś cudem umiesz śpiewać przez zaciśnięte zęby. Nie jest się do czego przyczepić. Byłaś na takim poziomie jak inny, czyli dobrze.
Marcin Prokop- wokalnie to było nic, ta namiętność była sztuczna, nie podobało mi się.
JacekCygan - ty jesteś taka prawdziwa dziewucha. Dlaczego nie śpiewasz po polsku, zacznij śpiewać z charakterem, bo w takiej konwencji nie możesz pokazać swoich walorów
.

Oto typowania jurorów przed ogłoszeniem wyników po koncercie Muzyka Klubowa.
Jacek:
Nie powinna odpaść dziewczyna. Powinna odpaść osoba na K:-). Na K i nie dziewczyna. Nie chcę mieć racji, ale mówię Gosia Karpiuk.
Robert:
Na końcu stanie Adam i Przemek i odpadnie Przemek.
Ela - jeśli trzeba, to myślę, że może odpaść Gosia, Przemek, Adaś.
Maciek - musi odpaść Przemek, jeśli jest to konkurs wokalny.
Marcin - szafot dla Adama Kozłowskiego i on dzisiaj zawiśnie.
Na końcu pozostali: Gosia i Przemek.
Gdy Maciek Rock powiedział, że mam pozostać na niebieskiej kanapie, już wiedziałam, że to ja odpadnę - wyznała Gosia Karpiuk

Mimo  wyjątkowym zdolnościom wokalnym Małgosia nie mogłaby zaistnieć  na srebrnym ekranie, gdyby nie pomoc  rodziców oraz nauczycieli z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, do którego uczęszcza Gosia. Wszyscy nauczyciele uczący Małgosię wspierali ją w drodze do sławy, oferując po powrocie dużą pomoc uczennicy klasy maturalnej w nadrobieniu zaległego materiału. Pan dyrektor Eugeniusz Saczko nie tylko umożliwił Gosi przerwę w nauce, ale również nieustannie zachęcał wszystkich Hajnowian do kibicowania i głosowania na swoją uczennicę. W młodzieżowej gwarze takie postępowanie to "the best" :)

Występ w ogólnopolskim programie telewizyjnym o dużej oglądalności jest nie tylko osobistym sukcesem Małgorzaty Karpiuk ale również przyczynił się do promocji naszego miasta,  dzięki niej nazwa Hajnówka stała się bardziej znana w kraju. Wykonanie przez nią piosenki w języku białoruskim wzbudziło zainteresowanie kulturą białoruską i poczucie więzi wielu hajnowian z białoruskimi korzeniami.

W „Idolu” pozostali jeszcze i później odpadali w następującej kolejności: Przemek Pakulak, Adam Kozłowski, Michał Karpacki, Paweł Kowalczyk oraz Kuba Kęsy i Monika Bródka, którzy 2 stycznia 2004 r. spotkali się  w Wielkim Finale.

30.11. na scenie HDK  dzieje 16 Karmelitanek z Compiegne wg Georges'a Bernanos'a odtworzyła młodzież z Koła Recytatorskiego przy Zespole Szkół Leśnych w Białowieży. Spektakl przygotowano pod kierunkiem nauczycielki jęz. polskiego w ZSL Elżbiety Laprus.


Elżbieta Laprus.

Niezwykle trudne do wykonania role Karmelitek wymagały - jak powiedziała Elżbieta Laprus - konsultacji sióstr zakonnych, które przekazały młodym aktorkom kanony zachowania, poruszania się i rozmów mniszek. Wystawiona sztuka jest nie tylko dramatem historycznym czy religijnym. Przemawia do współczesnego widza mając prawdziwie uniwersalną wartość, przypominając mu, że człowiek jest gotów do największych poświęceń w obronie swych ideałów

Zostały ścięte z wyroku francuskiego trybunału rewolucyjnego w Paryżu 17 lipca 1794r. Ofiarowały swe życie w intencji "zachowania Karmelu i ocalenia Francji", a także by wyjednać u Boga ustanie okrutnych rządów terroru. 25 maja 1906 r. 16 Karmelitek - męczennic zostało beatyfikowanych.

W połowie grudnia przez 3 dni w Hajnowskim Domu Kultury  można było oglądać  wystawę 39 wszelakich motocykli, poczynając od Harley’ów z lat 30-tych, 40-stych, poprzez motoryzację polską, rosyjską, niemiecką z lat 40-tych, 50-tych, 60-tych, kończąc na najbardziej technicznie rozwiniętych motocyklach japońskich. Wszystkie eksponowane motory, są własnością ludzi z Hajnówki.

Głównym organizatorem tej niecodziennej wystawy był Wojtek Sajewicz, absolwent Szkoły Lotniczej w Dęblinie, obecnie student zarządzania organizacjami lotniczymi na Akademii Obrony Narodowej i właściciel lokalu gastronomicznego „Projekt”. W kwietniu planuje rozpoczęcie sezonu. Latem będzie wystawa motocykli w plenerze i pokaz jazdy na motocyklach oraz uroczyste zakończenie sezonu we wrześniu. 

Już pierwszego dnia, zgromadziła setki oglądających. Atrakcją zwiedzania było nie tylko obejrzenie z bliska, ale także możliwość posiedzenia za kierownicą maszyn o 140-konnych silnikach. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów na wystawę motocykli, zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci.


Wojtek Sajewicz i dyrektor HDK Andrzej Skiepko

Przed Świętami Bożego Narodzenia, zgodnie z decyzją Rady Miasta Hajnówki mówiącej o przeznaczeniu funduszy na poprawienie wizerunku miasta, Kościół Podwyższenia Krzyża Św. (ul. 3 Maja) i Sobór Św. Trójcy (ul. Dziewiatowskiego) zostały wyposażone w iluminacje świetlne.
Przy podświetleniu zastosowano energooszczędne reflektory o łącznej mocy :
kościół - 1500 W, cerkiew -  2300 W.


Kościół Podwyższenia Krzyża Św. (ul. 3 Maja)


Sobór Św. Trójcy (ul. Dziewiatowskiego)

Kalendarium kulturalne opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez nw. osoby:  Krystynę Kościewicz, Ryszarda Patera i Jolantę Zachaj

RP


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444