Home

 

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

dla Narodowego Programu dla Polski,

Fundusz Małych Projektów 2002,

ogłaszane przez Euroregion Puszcza Białowieska

Numer referencyjny: EuropeAid/117852/M/G/PL

 

Euroregion Puszcza Białowieska ogłasza nabór propozycji projektów mających pozytywny efekt transgraniczny i zgodnych z poniższymi priorytetami:

(a)   Lokalny Rozwój Gospodarczy z uwzględnieniem turystyki;

(b)    Ochrona zdrowia;

(c)     Informacja i komunikacja;

(d)    Wymiana kulturalna;

(e)    Szkolenia, Edukacja  i  Wspieranie Zatrudnienia;

na obszarze polskiej części Euroregionu Puszcza Białowieska, przy wsparciu finansowym  Narodowego Programu dla Polski 2002; Program Wspólnot Europejskich.

 

Pełna wersja Wytycznych dla Wnioskodawców jest dostępna do konsultacji pod adresem:

Euroregion Puszcza Białowieska

17-200 Hajnówka; ul. Parkowa 3

tel. (+48 85) 682 51 99, 682 47 68 lub 682 27 18; fax. (+48 85) 682 42 20

promocja@sphajnowka.home.pl

oraz na następujących stronach internetowych:

www.euroregion-puszczabialowieska.prv.pl oraz www.wwpwp.it.pl 

Ostateczny termin składania wniosków: 23.02.2004 godzina 15.00

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444