Home

                                                                      Aktualności                                                          Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
Galeria hajnowskich twórców w "Stodole Skansen"

8 czerwca br. hajnowscy twórcy Joanna Kiersnowska i Tadeusz Topolski otworzyli galerię swoich prac w Pansjonacie "Sioło Budy".
Pastele i fotografie, których tematyką jest Puszcza Białowieska eksponowane są w "Stodole  Skansen".


Tadeusz Topolski i Joanna Kiersnowska

Joanna Kiersnowska - malarka i grafik. Ukończyła PWSSP w Łodzi wydział grafiki warsztatowej i malarstwo w pracowni Stanisława Fijałkowskiego

Tadeusz Topolski - fotografuje Puszczę Białowieską od 30 lat. Od 1988 r. redaktor naczelny "Gazety Hajnowskiej"

"Urodziliśmy się w Hajnówce i dorastaliśmy
w cieniu Puszczy Białowieskiej.
Jej niezmienność i trwałość o każdej porze dnia
i roku stała się, po osiągnięciu przez nas dojrzałości,
nieustającym źródłem inspiracji twórczej"

Uroczystość otworzył właściciel skansenu Piotr Kamiński.


Od lewej: Piotr Kamiński, Tadeusz Topolski, Joanna Kiersnowska, Małgorzata Kamińska

 
Pastele Joanny Kiersnowskiej

 

 

 

 

 

Uroczystość uświetnił występ zespołu pieśni i tańca z Białorusi

Pensjonat "Sioło Budy"
Małgorzata i Piotr Kamińscy
Budy 41
GALERIA  W  STODOLE  SKANSEN

Wystawa J.Kiersnowskiej i T.Topolskiego będzie czynna w miesiącach wakacyjnych.

UM H-ka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444