Home

Ilość odsłon: 2899   Data publikacji:  2007-09-11

Czeremcha będzie miała słownik nazw geograficznych

 

„Więcej o Sobie – Słownik Nazw Geograficznych Gminy Czeremcha”

     Od  01 czerwca 2007r. na ternie gminy Czeremcha, wspólnie z lokalną młodzieżą realizowany jest projekt polegający na tworzeniu pierwszego w historii regionu słownika nazw geograficznych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie możliwości zagospodarowania wolnego czasu młodzieży w taki sposób, aby połączyć aspekty przyjemnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.  Powyższy projekt nosi tytuł: ,,Więcej o sobie, słownik nazw geograficznych gminy Czeremcha”.  W ramach projektu powstała kilkuosobowa grupa robocza składająca się z młodzieży z terenu gminy Czeremcha. 

    Młodzi ludzie pod kierunkiem opiekunów, specjalistów zajmują się wspólnym zbieraniem lokalnego nazewnictwa obszarów terytorialnych w wymowie oryginalnej tj. gwarowej bazującej na lokalnych dialektach: białoruskim, ukraińskim. Cały proces na obecnym etapie, odbywa się na zasadzie cyklicznych, cotygodniowych wyjazdów terenowych do sołectw gminy Czeremcha, w trakcie, których przeprowadzany jest wywiad z mieszkańcami, którego celem jest pozyskanie jak największej ilości lokalnych nazw obszarów geograficznych danego sołectwa. W dalszych etapach zebrane nazewnictwo zmieni swą dotychczasową postać wersji papierowej na wersję elektroniczną. Dodatkowo nazwy będą miały swoje odzwierciedlenie na mapach. Całość wraz z wizualizacją w postaci fotografii znajdzie miejsce w efekcie finalnym prowadzonych prac, w słowniku.

Środki na realizację w całkowitej kwocie 17500,00zł zostały pozyskane w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego ,,Równać Szanse 2007” ogłoszonego przez  Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (14500,00zł) oraz konkursu ofert ogłoszonego przez starostwo Powiatowe w Hajnówce (3000,00zł). 

Partnerami projektu są: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Urząd Gminy Czeremcha, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Gminne Centrum Informacji w Czeremsze, Gimnazjum Publiczne w Czeremsze, Gminne Biblioteka Publiczna w Czeremsze, Gminny Ośrodek Kultury  w Czeremsze.

Inicjatorem jak również instytucją realizującą całe przedsięwzięcie jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze.

 

Kontakt:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze
ul. 1-go Maja 78
tel/fax. 085 685 01 58
e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org
www.przyjazny-transport.org


 

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444