Home

Ilość odsłon: 3774   Data publikacji:  2007-09-11

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w powiecie hajnowskim

 

Piątego września w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się rozstrzygnięcie V edycji ogólnokrajowego konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE szczebla wojewódzkiego.

    Organizatorem konkursu byli: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Podlaska Izba Rolnicza.
    Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Do etapu regionalnego  zgłosiło się 28 gospodarstw rolnych z sześciu powiatów województwa podlaskiego. Gospodarstwo rolne  Barbary i Eugeniusza Wowczyków ze wsi Toporki w gminie Kleszczele zajęło II miejsce w etapie regionalnym i zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, gdzie uzyskało VIII lokatę.

Na uroczystość podsumowania przybyli uczestnicy i organizatorzy konkursu. Laureaci otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Reprezentanci powiatu hajnowskiego Państwo Barbara i Eugeniusz Wowczykowie  otrzymali dyplom i gratulacje od dyrektora O/R KRUS w Białymstoku Barbary Sołomiewicz oraz nagrodę rzeczową z rąk wicestarosty hajnowskiego Jerzego Siraka.    

Eugenia Malinowska


 

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444