Home

Ilość odsłon: 2898   Data publikacji:  2007-01-24

Co w miastach puszczy?
 

 

18 stycznia br. w sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta Hajnówka odbyło się seminarium poświęcone promocji w samorządzie terytorialnym, zorganizowane przez Urząd Miasta Hajnówka.

        Seminarium poprowadziła Bożena Bednarek, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Województwa Podlaskiego, redaktor naczelna portalu www.wrotapodlasia.pl, członek Rady Programowej Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów regionu Puszczy Białowieskiej z Polski i Białorusi – przedstawiciele Rejonowych Komitetów Wykonawczych w Kamieńcu i Prużanach, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, gmin powiatu hajnowskiego, oraz lokalne podmioty i instytucje związane z branżą turystyczną.

      Celem organizacji spotkania było zaprezentowanie profesjonalnego podejścia do promocji w ujęciu terytorialnym. Zapoznano uczestników z istotą marketingu terytorialnego, zasadami budowy strategii promocyjnej, podstawami kształtowania wizerunku gminy/miasta, zostały przedstawione formy i narzędzia skutecznej promocji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Internetu. Podkreślano znaczenie partnerstwa, również w ujęciu transgranicznym, w rozwoju gospodarczym.
       W trakcie zajęć warsztatowych została opracowana analiza SWOT dla tzw. „obszaru żubra”. Wspólnie określone słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia stały się okazją do dyskusji nad wspólnym rozwojem, czego efektem było podpisanie listu intencyjnego zawierającego deklarację dobrej, przyszłej współpracy przy realizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym. Oprócz deklaracji, między uczestnikami zostały zawarte konkretne postanowienia współdziałania.

     Seminarium było ostatnim działaniem realizowanego od maja 2006 r. przez Gminę Miejską Hajnówka w ramach referatu Polityki Gospodarczej projektu pn. „Co w miastach puszczy? - transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska. Partnerami projektu byli Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu oraz Rejonowy Komitet Wykonawczy w Prużanach. Założeniem projektu była prezentacja i promocja walorów miast obszaru polsko – białoruskiego pogranicza i regionu Puszczy Białowieskiej oraz zachęcenie do ich odwiedzania bez względu na istniejące granice jak również wzmocnienie i rozwój współpracy transgranicznej.

     Ponadto w efekcie zrealizowanego projektu wydano publikacje: promocyjne foldery i album traktujące o trzech partnerskich miastach, zostały ustawione tablice - turystyczne plany miasta Hajnówka.

Składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się
do pomyślności całego projektu.

Koordynator projektu Magdalena Chirko

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa pod
patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444