Home

Ilość odsłon: 4074   Data publikacji:  2007-01-07

 Te święta będą cieszyły

   

W hajnowskim Areszcie Śledczym odbyła się kolejna po katolickiej, prawosławna wigilia dla skazanych i ich rodzin. W ubiegłą środę 11 osadzonych deklarujących wyznanie prawosławne podzieliło się prosforą i spożyło wigilijny posiłek razem ze swoimi bliskimi.

      Zorganizowanie takiego spotkania było inicjatywą dyrekcji więzienia oraz prawosławnego proboszcza Jerzego Ackiewicza z parafii p.w. św. Dymitra w Hajnówce.
     Więźniowie już nie raz mogli skorzystać z posługi kapłańskiej księdza Ackiewicza, który w kontaktach z osadzonymi niejednokrotnie starał się oddziaływać wychowawczo i dodawał im otuchy, aby znosili swoją karę. Spotykał się również z funkcjonariuszami więzienia, których wspierał w trudnej pracy resocjalizacji skazanych.
    Uroczysty dzień w areszcie dla wyznawców prawosławia rozpoczął się nabożeństwem odprawionym w więziennej kaplicy.
    - W ten szczególny dzień jesteśmy z wami, abyście uspokoili myśli i ukoili ból – zwrócił się do skazanych ksiądz Jerzy Ackiewicz – Naszym zamiarem jest, aby atmosfera rodzinnych świąt przywróciła wam pogodę ducha. Niech ten dzisiejszy dzień pozwoli wam czuć, że rodzina jest z wami. Chociaż trzeba będzie się zaraz rozstać, należy z tym się pogodzić i pokornie znosić koleje losu.

     - Takie wigilie to okazja, aby przekazać tym, którzy odbywają karę, życzenia, aby te święta były ostatnimi spędzanymi w więzieniu – powiedział Mirosław Dudar, dyrektor Aresztu Śledczego – Aby było jak najwięcej przepustek i przedterminowych zwolnień, a atmosfera podczas pobytu w więzieniu nie była wroga. Dzięki kontaktom z rodzinami lepiej jest znieść karę i uzmysłowić sobie, że nie warto postępować tak, aby tu wrócić.

     Około 30 osób, członków rodzin skazanych przyjechało do hajnowskiego aresztu głównie z Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Dla niektórych więźniów była to pierwsza od wielu lat okazja do kilkugodzinnego, świątecznego pobytu z bliskimi. Ksiądz Jerzy Ackiewicz dzieląc się prosforą ze wszystkimi uczestnikami spotkania życzył osadzonym i ich rodzinom przeżycia Świąt Bożego Narodzenia w spokoju i radości bycia razem.
    - Za mną jest wiele samotnych świąt w więzieniu i również wiele przede mną. Wyrok zawsze najbardziej dokucza w Boże Narodzenie. Dziś jest inaczej, bo cieszą mnie te święta. Będę je długo wspominał i przeżywał – powiedział skazany dzieląc się prosforą z rodzicami.

 Jolanta Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444