Home

Ilość odsłon: 3543   Data publikacji:  2007-08-24

O przepływie informacji w przyrodzie

 

Zwierzęta, rośliny oraz ludzie żyjący we wspólnym środowisku nieustannie wymieniają się nie tylko materią i energią, ale również informacją. Powiązania informacyjne w przyrodzie są tematem książki pod tytułem "Informacja w ekosystemach" autorstwa Artura Michałowskiego , która jest rozwinięciem problemów sygnalizowanych w pracy doktorskiej autora pt. „Metoda społeczno-ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej”.

     Artur Michałowski jest przyrodnikiem i ekonomistą, który pracował w Hajnówce w Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej. Studia magisterskie ukończył na kierunku biologia w Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań zwartych z zakresu teorii zrównoważonego rozwoju, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, zarządzania środowiskiem i różnorodnością biologiczną. Jest również pierwszą i jak na razie jedyną osobą, która uzyskała stopień naukowy pracując w Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce.

   

     Książka wydana w 2007 r. przez Agencję Wydawniczo-Edytorską Ekopress jest nowatorskim podejściem do problemów w procesach gospodarowania środowiskiem w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy.
Wzajemne powiązania informacyjne między przyrodą a uprzemysłowionym światem człowieka tworzą jednolity system, w którym zachodzą reakcje chemiczne, metabolizm, rozwój istot żyjących i współzależność życia systemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Na razie niewiele wiadomo o przepływie informacji w środowisku. Dotychczas w teorii ekonomii nie podejmowano problemu transmisji informacji pomiędzy ekosystemami a gospodarką. Brak lub niedostateczna znajomość związków przyczynowo-skutkowych jest w dalszym ciągu źródłem negatywnych skutków powodowanych w przyrodzie. Książka Artura Michałowskiego przedstawia skomplikowane mechanizmy i uwarunkowania przepływu informacji w ekosystemach, a także jej znaczenie jako podstawy gospodarowania środowiskiem w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonym rozwoju.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444