Home

Ilość odsłon: 3377   Data publikacji:  2007-08-20

Powstanie „System 7/24"

 

W ramach Sektorowego Projektu Operacyjnego RZL Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy współfinansowanego ze środków EFS realizowany jest Projekt „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę".

     Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Powiatowymi Urzędami Pracy działającymi w województwie.
    Celem projektu jest poszerzenie dostępności usług urzędów pracy województwa podlaskiego, które dotyczą głównie informacji o ofertach pracy, szkoleniach i zagadnieniach dotyczących poradnictwa zawodowego. W ramach projektu powstanie „System 7/24". Będzie on dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzięki temu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym na terenie województwa podlaskiego umożliwiony zostanie całodobowy, bezpłatny dostęp do informacji, zarówno za pomocą połączeń telefonicznych, jak również poprzez wspólną stronę intemetową „Urząd Pracy Podlasia".
Koszt połączeń telefonicznych wykonywanych przez bezrobotnych zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego w ramach Systemu będzie bezpłatny.
   Osoby korzystające z Systemu będą miały możliwość połączenia się ze stanowiskiem infolinii oraz załogowania się na portalu intemetowym. Otrzymane informacje mogą być przydatne do uzyskania odpowiedniej pracy lub zatrudnienia poszukiwanego pracownika. „System 7/24" zakłada również korzyści dla pracodawców w postaci:
• możliwości złożenia oferty pracy przez intemet
• możliwości pobrania wniosków dotyczących aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu do wypełnienia ze strony.

Obecnie „System 7/24" jest w fazie przygotowań do wdrożenia.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444