Home

Ilość odsłon: 3835   Data publikacji:  2007-08-07

W Czeremsze powstaje Muzeum Kolejnictwa

    W ostatnich dniach lipca  w Czeremsze zostały zakończone prace związane z remontem napowietrznej części ekspozycji muzealnej w tworzonym muzeum kolejnictwa.

      Prace polegały na wymianie podkładów kolejowych pod torowiskiem, na którym będą ustawione eksponaty muzealne przedstawiające tabor kolejowy wykorzystywany na przestrzeni lat (m. in. parowóz TP4) w tutejszym węźle kolejowym.

       Wszystkie prace na tym etapie zostały wykonane bezpłatnie przez ludzi, pasjonatów kolejnictwa. Środki na całe przedsięwzięcie pozyskane zostały w ramach PROGRAMU  WSPIERANIA  INICJATYW  OBYWATELSKICH  NA  RZECZ  TERENÓW  WIEJSKICH  ze ŚRODKÓW  Fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. Kwota dofinansowani wyniosła 7000,00 zł.  Inicjatorem całej akcji jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze.
      Dzięki wykonanym pracom zostanie ocalona od zapomnienia historia powstawania kolejnictwa na terenie naszego powiatu. To kolej była w przypadku terenu gminy Czeremcha zaczątkiem jej powstania i dalszego rozwoju. Dodatkowo dzięki powstaniu muzeum przybędą nowe atrakcje, które wzbogacą ofertę turystyczną regionu. Tego typu muzea w Polsce są rzadkością.

            Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje mogące przyczynić się do rozwoju prac i powstania Muzeum Kolejnictwa  w Czeremsze.

Partnerami projektu są:

  • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja,

  • Urząd Gminy w Czeremsze,

  • Gminne Centrum Informacji w Czeremsze,

Inicjator akcji:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze

Kontakt:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze
ul. 1 –go Maja 78
17-240 Czeremcha
tel.  085 685 01 58
e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org, gci@czeremcha.internetdsl.pl


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444