Home

Ilość odsłon: 4072   Data publikacji:  2007-11-06

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już działa

    Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym

 TEMAT: „Ocalmy od zapomnienia Pałac Carski w Białowieży”

PATRONAT: Starosta Powiatu Hajnowskiego.

PATRONAT ARTYSTYCZNY: Marek Chomczyk

PATRONAT MEDIALNY: Kurier Hajnowski

ORGANIZATORZY:

 • Powiatowy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hajnówce,

 • Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki,

 • Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,

 • Hajnowski Dom Kultury,

 • Urząd Miejski w Hajnówce,

 • Urząd Gminy Białowieża,

 • Urząd Gminy Hajnówka,

CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Konkurs ma na celu prezentację amatorskiej i profesjonalnej twórczości szerokiego grona plastyków. Jednak głównym celem jest późniejsza pokonkursowa sprzedaż obrazów i prac na aukcji internetowej Allegro z której pieniądze będą przekazane na WOŚP Finał 2008!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą brać udział amatorzy i profesjonaliści oraz uczniowie powyżej 16 roku życia,

 • Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, rzeźba w drewnie (w glinie), metaloplastyka, formy przestrzenne, kompozycje ze słomy, wikliny i innych tworzyw,

 • Wielkość dowolna, format jednoplanszowy,

 • Prace powinny być przygotowane do ekspozycji (oprawione)oraz opisane : imię nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania,

 • Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora

 • Za uszkodzenia powstałe podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności

Terminy:

Prace należy składać do końca listopada na adres Hajnowski Dom Kultury  ul.Tamary Sołoniewicz 4   17-200 Hajnówka  z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY NA RZECZ WOŚP”

W  grudniu 2007r. odbędzie się wystawa w Miejskiej Bibliotece w Hajnówce starych zdjęć z wizerunkiem pałacu

Oceny prac i ich wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez organizatorów.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

 • uczniowie powyżej 16 roku życia,

 • amatorzy,

 • profesjonaliści,

Przewidywany termin wystawy: grudzień – styczeń 2007/2008 w Hajnowskim Domu Kultury 

Na przełomie grudnia i stycznia prace zostaną zamieszczone na aukcji Allegro i tam będą licytowane

W dniu Finału tj. 13 stycznia zakończenie wystawy.

Planowane jest też wydanie zestawu pocztówek z  pracami wykonawców

Uwagi:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują foldery dotyczące wystawy,

 • Wszyscy uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w Hajnowskim Antykwariacie się po bezpłatne kopie Pałacu Carskiego w Białowieży  lub droga telefoniczna o przesłanie pocztą  lub droga elektroniczną

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac bez dodatkowego honorarium,

 • Nadesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu

 • Dodatkowe informacje o konkursie udziela Jolanta Antowska – Szef Sztabu  w Hajnówce  kom. 507-833-235  jolantaa@op.pl


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444