Home

Ilość odsłon: 4895   Data publikacji:  2007-07-13

Naczelny Rabin Polski w Hajnówce

    Skazani z Aresztu Śledczego w Hajnówce mieli niecodzienną okazję spotkania z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, który zapoznał ich z najważniejszymi zasadami judaizmu oraz jego wielowiekowych tradycji.

        Michael Schudrich przyjechał do naszego miasta 10 lipca na zaproszenie dyrekcji więzienia w związku z prowadzoną tam akcją „Atlantyda”, która ma na celu między innymi porządkowanie zapomnianych zabytkowych cmentarzy. Żydowska Gmina Wyznaniowa doceniając zaangażowanie i trud, zarówno wychowawców więzienia jak i osadzonych, włożony w ratowanie lokalnych żydowskich nekropolii, od kilku miesięcy przeprowadza w areszcie wykłady na tematy związane z religią i kulturą żydowską. Podstawy judaizmu zadeklarował się przybliżyć skazanym sam Michael Schudrich.
   Naczelnego Rabina Polski jako pierwszy przywitał w Hajnówce burmistrz Anatol Ochryciuk. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta. Burmistrz przyjmując gościa, na pamiątkę pobytu w Hajnówce, podarował mu album o Puszczy Białowieskiej.

    - O Hajnówce i akcji „Atlantyda” słyszałem bardzo wiele – powiedział Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich – Jestem tu po raz pierwszy dzięki Arturowi Cyrukowi, wychowawcy hajnowskiego aresztu, który prowadzi tę akcję. Przyjazd do Hajnówki uznałem za bardzo ważny, bo pobyt wśród ludzi, którzy szanują zwyczaje i religię innych narodów jest dla mnie zaszczytem. Uważam, iż najlepszym sposobem na poznanie obcej kultury jest rozmowa o niej z kimś, kto ją reprezentuje. Należy dużo mówić, aby sprostować wiele opinii funkcjonujących w społeczeństwie polskim na temat judaizmu.
    Podczas wygłaszanego wykładu w Areszcie Śledczym rabin wyjaśnił słuchaczom wiele zagadnień związanych z żydowską religią. Blisko dwugodzinne spotkanie urozmaicane było prezentacją wielu przedmiotów związanych z liturgią oraz przebieraniem się rabina w modlitewne stroje. Więźniowie między innymi mogli zobaczyć prawdziwą Torę, która była ręcznie napisana po hebrajsku na pergaminowym zwoju. Rabin wyjaśnił genezę odwrotnego pisania liter od prawej do lewej strony oraz omówił zawartość świętej księgi. Zaprezentował ponadto żydowski strój tałes, czyli białą chustę z frędzlami nakładaną na ramiona lub głowę. Więźniowie zobaczyli oryginalny telifin, który jest ważnym żydowskim amuletem przywiązywanym rzemieniem do czoła i lewego ramienia. Rabin wytłumaczył dlaczego stanowią go dwa czarne, skórzane pudełeczka zawierające fragmenty Tory. Każdy mógł posłuchać dźwięku i obejrzeć szofar, czyli starodawny instrument dęty z baraniego rogu, który w Rosz ha-Szana, święto Nowego Roku, budzi Żydów z drzemki duchowej i wzywa do pokuty.

    Więźniowie podczas spotkania zadali rabinowi wiele pytań o specyficzne zwyczaje judaizu oraz problemy, które przez wieki nękają żydowski naród. Michael Schudrich kończąc wykład podziękował skazanym i ich wychowawcom za pracę na rzecz ratowania żydowskich zabytków oraz zaprosił na kolejne wykłady, które w najbliższych tygodniach wygłoszą w hajnowskim areszcie członkowie Żydowskiej Gminy Wyznaniowej z Warszawy. 

J.Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444