Home

Ilość odsłon: 4818   Data publikacji:  2007-07-04

Grzyby pod mikroskopem

    Badaniami, jakie w Polsce prowadzą tylko nieliczni fascynacji, zajmuje się w Puszczy Białowieskiej Marek Wołkowycki z Sacharewa.

     Od dziecka, jak twierdzi, fascynował go świat przyrody, który uwieczniał w prowadzonych zielnikach. Domowe zbiory, które zawierają kilkanaście tysięcy egzemplarzy zasuszonych roślin, dziś służą jako cenny, naukowy materiał dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży.
    Mimo, iż prowadzone badania są głównie amatorską pasją realizowaną po godzinach pracy, stanowią nieocenione źródło wiedzy, która uzupełnia wiele naukowych opracowań i publikacji białowieskich naukowców.Tym bardziej, iż w większości dotyczy organizmów, których różnorodny świat nie doczekał się jeszcze pełnej naukowej dokumentacji – grzybów. Szacuje się, że w Puszczy Białowieskiej występuje od pięciu do siedmiu tysięcy gatunków grzybów. Małą część tej liczby stanowią powszechnie znane tzw. kapeluszowe.
    - Różnorodnością form, struktury i barw tych organizmów można zafascynować się poznając dopiero świat mikroskopijnych grzybów - mówi Marek Wołkowycki - Występują one na terenie Puszczy Białowieskiej w ogromnej ilości, tak wielkiej, że ciągle udaje mi się odkrywać i oznaczać nieznane gatunki. W ciągu ostatnich trzech lat dzięki moich badaniom poznanych zostało dla tego kompleksu leśnego kilkanaście nowych grzybów pasożytniczych.


Domowa pracownia Marka Wołkowyckiego to między innymi kilkanaście tysięcy
skatalogowanych egzemplarzy roślin

     Pionierskie osiągnięcia Marka Wołkowyckiego oraz cenna wiedza zdobyta przez doświadczenie, wykorzystywane są w licznych projektach prowadzonych na terenie całego kraju. Razem z ekipą profesora Gutowskiego bada on sukcesją wtórną na terenie leśnym w okolicach Piszu, wyniszczonym przez klęski żywiołowe. Uczestniczy ponadto w wykonywaniu ekspertyz dla przedsięwzięć, które mogą być zagrożeniem dla środowiska, oceniając różne inwestycje drogowe i kolejowe.  Przygotowuje również monitoring siedlisk Puszczy Białowieskiej pod kątem występowania grzybów.
   - Od czasów technikum leśnego, do którego uczęszczałem w Białowieży, fascynuje mnie świat tych organizmów – mówi Marek Wołkowycki – Każdą wolną chwilę spędzałem w puszczy na ich poznawaniu. Zazwyczaj znajomość grzybów wśród społeczeństwa ogranicza się prawie wyłącznie do ich zbierania. Nie zdajemy sobie sprawy, że chroniąc je przyczyniamy się do skutecznej ochrony lasu. Aby to uczynić, należy lepiej poznać ich specyfikę. Zamierzam zebrać wszystkie informacje na temat badań, jakie kiedykolwiek prowadzono nad grzybami w Puszczy Białowieskiej i stworzyć punkt wyjścia dla przyszłych przedsięwzięć badawczych i dokumentacyjnych.


Najnowsze próbki czekają do oznaczenia

Jolanta Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444