Home

Ilość odsłon: 2299   Data publikacji:  2007-04-24

Zaproszenie na szkolenia
 WSCHÓD BIZNESU

Ruszają pierwsze bezpłatne szkolenia
z projektu Wschód Biznesu

 TEMATY SZKOLEŃ:

 • Źródła dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy pomocowych UE (26 – 27.04 Białystok)

 • Źródła dofinansowania działalności gospodarczej z funduszy pomocowych UE (26 – 27.04 Hajnówka)

 • Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej (26 – 27.04 Hajnówka)

 • Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na najbliższe szkolenia dofinansowane z projektu Wschód Biznesu, które ruszają w dniach 26 – 27 kwietnia. Szkolenia otwierają cykl dedykowany sektorowi MMŚP z 5 województw wschodniej Polski.

 W ramach projektu zakłada się następujące formy pomocy dla przedsiębiorstw:

 • opiekę profesjonalnych doradców, którzy pomogą w stworzeniu krótko- i długoterminowego planu rozwoju firmy, określą i pomogą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania działalności firmy, w tym środków z funduszy strukturalnych UE,

 • kompleksową ofertę szkoleniową dla pracowników i właścicieli firm, począwszy od szkoleń technicznych a kończąc na szkoleniach z zarządzania firmą,

 • organizację spotkań z praktykami biznesu - właścicielami i kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, które odniosły sukces na rynku,

 • przygotowanie i utrzymanie przez rok strony internetowej przedsiębiorstwa.

 W szkoleniach mogą wziąć udział firmy:

 • posiadają status mikro i małego przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenie Komisji WE nr 364/2004 z dnia 25.02.2004,

 • prowadzą działalność gospodarczą (w rozumieniu miejsca rejestracji) w ośrodkach (gminach), których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy osób,

 • prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata, tj. zarejestrowali działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

Więcej informacji można uzyskać pod:

RCS Sp. z o.o.
Marek Hryniewicki - Doradca przedsiębiorczości
Tel. (85) 732 43 53

hryniewicki@pfrr.pl
lub na www.rcs-hr.pl

NIP: 542-10-29-618
REGON: 050369657
KRS: 0000044161

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444