Home

Ilość odsłon: 5140   Data publikacji:  2007-04-24

Można odejść na zawsze by stale być blisko”

 

Wieczorem pamięci o księdzu Janie Twardowkim było podsumowanie pierwszego w Hajnówce konkursu jego poezji pod hasłem „Można odejść na zawsze by stale być blisko”.

      Dwudziestu laureatów eliminacji międzyszkolnych oraz miejskich zaprezentowało 22 kwietnia w HDK jedne z najpiękniejszych utworów zmarłego przed rokiem poety. Pomysłodawcą oraz głównym organizatorem imprezy była Akcja Katolicka w Hajnówce przy współudziale Hajnowskiego Domu Kultury.
     Wyłanianie najlepszych interpretacji wierszy wśród dzieci i młodzieży trwało blisko dwa miesiące. Do konkursu zgłosiło się wielu miłośników poezji Jana Twardowskiego niemal ze wszystkich szkół gminy Hajnówka. Duża ilość chętnych wymagała ograniczenia ilości występujących do kilku z każdej placówki. Jury w eliminacjach miejskich oceniało 60 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
     - Poezją zainteresowała mnie moja nauczycielka polskiego – powiedział Tomasz Karecki, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych z Hajnówki,  zdobywca pierwszej nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Polubiłem wiersze księdza Twardowskiego, których przeczytałem kilka tomików. Nie miałem problemów z wyborem utworu, bo szybko zdecydowałem się na jeden z intrygujących mnie tytułów „Nieszczęście nie nieszczęście”. Wiersz nie tylko ciekawy, ale momentami smutny i jednocześnie zabawny był moim debiutem w konkursie poezji. Miałem wiele obaw, jak mi się uda go zaprezentować, ale poznanie poety i zrozumienie jego słów pozwoliło na interpretację, którą oceniono bardzo wysoko.

     Oprócz recytacji, wiersze śpiewane były przy akompaniamencie gitary, a poszczególne ich wykonania przeplatały wątki popularnej muzyki sakralnej. Zebrani w Hajnowskim Domu Kultury miłośnicy poezji księdza Twardowskiego wysłuchali wspomnień Waldemara Smaszcza, który był wieloletnim przyjacielem poety.
   
- Poezja ta wydaje się prosta i zrozumiała, ale nie jest łatwa w interpretacji – stwierdziła jedna z organizatorek i jurorów Janina Kozłowska, nauczycielka i metodyk języka polskiego- Wymaga przemyślenia, by właściwie ją przekazać, ale uczniowie poradzili sobie z tym doskonale. Komisja była pod wrażeniem dojrzalej interpretacji oraz dużej znajomości poezji przez hajnowską młodzież. Widać, że wiersze księdza Twardowskiego są bardzo lubiane, bo chętnych do recytacji było bardzo wielu. Naszym celem było uczczenie pierwszej rocznicy śmierci poety oraz upowszechnianie jego twórczości. Sądzę, że to się udało.

J.Zachaj

Wyniki konkursu:

Jury w składzie: Irena Kostera, Jan Zalewski, Katarzyna Sawczuk oraz Janina Kozłowska przyznało:

 - w kategorii szkoły podstawowe

Wyróżnienia:

 • Kinga Fabiańska – Szk. Podst. (Dubiny) za wiersz „O lasach”

 • Adam Plis – Szk. Podst. nr 3 (Hajnówka) za wiersz „Kiedy mówisz”

 • Joanna Trofimiuk  Szk. Podst. nr 6 (Hajnówka)  za wiersz „Biscy i oddaleni”

 • Emila Kozak Szk. Podst. nr 5 (Hajnówka) - nagroda w kategorii specjalnej za wersję śpiewaną wiersza „ Pozwól mi przyjść do Ciebie” przy akompaniamencie na gitarze Karola Jankowskiego

 1. miejsce Karol Kacprzak Szk. Podst. nr 2 (Hajnówka) za wiersz „Drzewa niewierzące” oraz Małgorzata Cetra Szk. Podst. nr 3 (Hajnówka) za wiersz „Niewidoma dziewczynka”

 2. miejsce Bartosz Koszelewski Szk. Podst. nr 4 (Hajnówka) za wiersz  „Mamusia” oraz Monika Siemieniuk Szk. Podst. nr 2 (Hajnówka) za wiersz „Spieszmy się"

 3. miejsce Wioletta Rabczuk Szk. Podst. nr 3 (Hajnówka) za wiersz „Takie proste”

 - w kategorii szkoły ponadpodstawowe

Wyróżnienia:

 • Natalia Pietruczuk gimnazjum (Dubiny) za wiersz „ Nie anioł stróż”

 • Monika Borowik gim. nr 3 (Hajnówka) za wiersz „O nieobecnych”

 • Agnieszka Wierzuk gim. nr 1 (Hajnówka) za wiersz „Boję się twojej miłości”

 • Katarzyna Mieczyńska gim. nr 2 (Hajnówka) za wiersz „Szukałem”

 • Dominika Sawko i Beata Rygorowicz liceum nr. 1 (Hajnówka) przy akompaniamencie gitarowym Karola Jankowskiego - nagroda specjalna za wersję śpiewaną wiersza „Żeby móc”

 1. miejsce Jakub Szwed liceum nr. 1 (Hajnówka) za wiersz „Cierpliwość oraz Tomasz Karecki ZSZ (Hajnówka) za wiersz „Nieszczęście nie nieszczęście”

 2. miejsce Wojciech Schabowski liceum nr. 1 (Hajnówka) za wiersz „Różne samotności”, Monika Bińczycka Zespół Szkół Leśnych (Białowieża) za wiersz "Nie anioł stróż"

 3. miejsce Dorota Werkowska iceum nr. 1 (Hajnówka) za wiersz „Żal” oraz  Małgorzata Bołtruczuk ZSZ (Hajnóka) za wiersz „Zdejmowanie z krzyża”

Nagrody wręczał ks. prałat Marian Świerszczyński i Janina Kozłowska


O księdzu Janie Twardowskim opowiadał Waldemar Smaszcz, przyjaciel poety.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444