Home

Ilość odsłon: 3098   Data publikacji:  2007-04-05

"Atlantyda" na cmentarzu w Łosince

 

Od dwóch lat skazani osadzeni w Areszcie Śledczym w Hajnówce uczestniczą w programie „Atlantyda”. W ramach tego programu zapoznają się z kulturą i tradycją regionu, z jego różnorodnością religijną i narodowościową.

         Integralną częścią programu są drobne prace porządkowe prowadzone najczęściej na cmentarzach. W ubiegłych latach prowadzono prace na cmentarzach żydowskich, prawosławnym, unickim. Bieżący sezon rozpoczęły prace na prawosławnym cmentarzu parafialnym w Łosince. Niektórzy ze skazanych po raz pierwszy w życiu zobaczyli prawosławne krzyże i usłyszeli gwarę podlaską. Działania skazanych to także impuls dla miejscowej ludności do zainteresowania się miejscami ważnymi dla ich tożsamości i historii.
   W bieżącym roku planowane są prace na szlaku powstańczym w Puszczy Białowieskiej, na cmentarzach żydowskich w Narewce i Narwi oraz w innych, interesujących miejscach regionu. Do współpracy chętnie przystępują związki wyznaniowe i kościoły, udało się między innymi uzyskać poparcie kościołów rzymskokatolickiego, prawosławnego i gminy żydowskiej.

AC


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444