Home

Ilość odsłon: 6350   Data publikacji:  2007-06-22

Pożegnaliśmy proboszcza

    Blisko 2 tysiące hajnowian pożegnało w środę księdza Mariana Świerszczyńskiego, proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, który po wieloletniej chorobie zmarł w poniedziałek w szpitalu w Białymstoku.

      W uroczystościach żałobnych, którym 20 czerwca przewodniczył ks. bp. Antoni Dydycz, oprócz wiernych wzięły udział władze samorządowe Hajnówki, liczne duchowieństwo oraz delegacje z parafii, w których sprawował kapłańskie posługi ksiądz Marian Świerszczyński.
Mowę pożegnalną w imieniu wiernych wygłosił radny Rady Miasta Zdzisław Wiatrowski. W imieniu władz samorządowych księdza pożegnał burmistrz Hajnówki Anatol Ochryciuk zwracając się do zmarłego: „Księże Prałacie, Dziekanie, Proboszczu i zwyczajnie Księże Marianie.
     Przyszedłeś przed laty do Hajnówki by tu sprawować posługę kapłańską, by tu razem z nami dzielić radości i smutki życia doczesnego, by wspierać duchowo wiernych Kościoła i układać wespół z innymi nasze hajnowskie życie społeczne.
Dzisiaj, gdy nadszedł czas pożegnania, pragniemy od serca podziękować Tobie drogi Księże Marianie za ten trwały ślad jaki po sobie zostawiłeś.
   Twoim staraniem ta Świątynia i jej otoczenie przybrały godny wygląd. Organy w Kościele zostały odrestaurowane, odbywają się tu koncerty muzyki organowej. Chór, który powstał dzięki Twoim staraniom i opiece zdobywa laury na koncertach w Hajnówce i szeroko w kraju. Otoczyłeś opieką młodzież skupioną w organizacjach katolickich.
  Do końca swoich dni wytrwale troszczyłeś się o wystrój Świątyni ciesząc się postępami prac nad freskami, radując się myślą, że to rozpoczęte dzieło będzie ukończone i będzie na zawsze cieszyć wiernych modlących się do Boga w tej Świątyni. Nie sposób wymieniać wszystkich dokonań Twoich jako księdza proboszcza - administratora parafii. Te materialne są widoczne i będą na zawsze świadczyć o Twojej niestrudzonej wytrwałości w dążeniu do celu.Najbardziej jednak pragniemy Tobie podziękować za to, co pozostawiłeś po sobie w naszych myślach i sercach.
   Umiałeś ludzi jednoczyć, pielęgnować wszystko co ludzi zbliżało do siebie jako chrześcijan, jako współmieszkańców miasta i okolic. Umiałeś łagodzić obyczaje, pieczołowicie chroniąc to co w naszej Hajnówce jest wartością najwyższą - tolerancja, poszanowanie odmienności wyznaniowej i narodowościowej. Przechodzisz już do historii miasta jako ten, który chciał i potrafił umacniać w naszym hajnowskim narodzie miłość chrześcijańską.
   Dołączyłeś do grona tych swoich wielkich poprzedników: księdza Wierobieja i księdza Trochimiaka - księży o których w Hajnówce mówi się po latach z niesłabnącą czcią i szacunkiem.
Do końca swoich dni, z godnością zmagając się ze straszną chorobą, wypełniałeś swoje obowiązki kapłańskie.
   Dzisiaj w imieniu całego społeczeństwa hajnowskiego, w imieniu samorządów miasta, powiatu i gmin powiatu hajnowskiego pochylamy nisko głowy oddając Tobie należny hołd. Dziękujemy Tobie za wszystko co uczyniłeś w swoim życiu dla ludzi, dla Kościoła, dla miasta i okolic.
   Pogrążeni w żalu zapewniamy, że zachowamy na zawsze w naszej pamięci Twoja osobę, jako księdza i wielkiego człowieka. Wszystkim  duchownym,  rodzinie,  bliskim,  przyjaciołom i wiernym składam wyrazy żalu po stracie księdza Mariana. Będzie nam go bardzo brakowało.
– powiedział burmistrz Hajnówki.
     Słowa pożegnania wygłosił również wieloletni przyjaciel zmarłego ks. kanonik Jan Komosa oraz rektor Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. Tadeusz Syczewski. Za uczestnictwo we mszy żałobnej podziękował wszystkim ks. Zbigniew Niemyjski, vice dziekan, proboszcz parafii w Narwi.
     Przy dźwięku dzwonów oraz asyście pocztów sztandarowych z hajnowskich szkół, procesja z trumną ks. Mariana Świerszczyńskiego, przeszła przez miasto na cmentarz parafialny. W ostatniej drodze towarzyszyli proboszczowi również liczni wierni oraz duchowni wszystkich parafii prawosławnych w Hajnówce.

    Zgodnie z ostatnią wolą księdza, pochowano go obok grobów dwóch poprzednich proboszczów parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
    - Byliśmy przy księdzu do ostatniej chwili życia – mówi ks. Tomasz Szmurło – Kiedy umierał, modliliśmy się. Dał nam znak ręką, że słyszy nasze modlitwy i odszedł bardzo spokojnie i z godnością. Do ostatnich dni nie podawał się białaczce, na którą chorował od 10 lat. Planował jeszcze powrót ze szpitala i nadzór nad remontem kościelnego cokołu. Niestety nie dał już rady.
    W świątyni przez czas sprawowania przez ks. Mariana Świerszczyńskiego funkcji proboszcza zmodernizowano i wymieniono instalację elektryczną oraz nagłośnieniową, zainstalowano elektroniczne kuranty, nowe ozdobne żyrandole, a także odbył się gruntowny remont organów. Kościół zyskał inny wygląd, ponieważ jego sklepienie i ściany pokryły ozdobne freski oraz odnowiona została elewacja zewnętrzna. Do parafialnej posesji dołączony i zagospodarowany został plac, na którym stanął pomnik Jana Pawła II.
    Ksiądz Marian, jak wspominają go współmieszkańcy wikariusze, prowadził oszczędny tryb życia. Zarówno cała plebania, jak i pokój, który zajmował była bardzo skromnie wyposażona. Wszystkie inwestycje w parafii prowadził z wielką konsekwentnością i trudno było mu narzucić własne zdanie.
    - Miał swoje wizje, a zamierzenia zawsze doprowadzał do końca. Angażował się całym sobą w kościelne inicjatywy i przewodniczył wszystkim organizacjom, jakie powstały przy parafii. Ile tylko starczyło mu sił w zmaganiu się z chorobą, wypełniał obowiązki proboszcza oraz duszpasterza – dodaje ks. Tomasz Szmurło.

J.Zachaj


 

     ks. prał. mgr Marian Świerszczyński, s. Nikodema i Marianny z d. Kuczyńska, urodzony 18.07.1939 r. w Boćkach. Szkołę Podstawową ukończył w Boćkach w latach 1946-1953; Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim w latach 1953-1957, a Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie w latach 1957-1963. Święcenia diakońskie otrzymał Drohiczynie  23 września 1962 r. Święcenia kapłańskie zaś w Drohiczynie w dniu 29 czerwca 1963 r. - z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.
       Na jego kapłańskiej drodze  znalazły się: wikariat w Rudce (1963-1965); praca na stanowisku notariusza Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (1965-1966); a następnie wikariaty w parafiach: Siemiatycze (1966-1973) i w Drohiczynie (1973-1979); studia zaoczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1976-1980); wikariat w parafii Ciechanowiec (1979-1982); ponownie praca na stanowisku notariusza w Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (1982-1983) oraz wicekanclerza Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie (1983-1985).
Kolejny etap stanowiły samodzielne placówki  duszpasterskie w parafiach: Wyszki (1985-1988) i Drohiczyn (1988-1997).  Ostatnią placówką była parafia Hajnówka - Podwyższenia Krzyża Świętego (od dnia 4 lutego 1997r. - do dnia śmierci).
    Podczas pasterskiej posługi pełnił następujące urzędy i funkcje o charakterze diecezjalnym: duszpasterz Służby Liturgicznej (1968-1994); diecezjalny moderator Ruchu „Światło-Życie” (1968-1994); korespondent diecezjalny Biura Prasowego Episkopatu Polski (1983-1985); członek Rady Kapłańskiej (1985-1991); członek Kolegium Konsultorów (1986-1991); członek Komisji Seminaryjnej ds. wychowania (1988-1992); przewodniczący Komisji ds. osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997); diecezjalny moderator „Domowego Kościoła” (1982-2005); dziekan Dekanatu Hajnowskiego (od 25.03.1997-); zastępca Komisji ds. liturgii Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna (1998-1999).
     Śp. ks. prał. Marian Świerszczyński otrzymał następujące tytuły i odznaczenia: magister teologii (12.05.1980); kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (06.02.1993), kanonik gremialny Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (25.03.1997), kapelan Jego Świątobliwości (13.02.2003).


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444