Home

Ilość odsłon: 3271   Data publikacji:  2006-09-26

„Sport – mój sposób na nudę"

   

„Sport – mój sposób na nudę” - to nazwa realizowanego przez Klub Sportowy PUSZCZA Hajnówka projektu dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

      Pod takim też hasłem stowarzyszenie zorganizowało akcję skierowaną do wszystkich sympatyków piłki nożnej, a w szczególności do uczniów hajnowskich szkół, nastolatków i dorosłych miłośników sportu, kibiców i wszystkich członków Klubu.
     Działając we współpracy z hajnowskimi szkołami, samorządem lokalnym, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Hajnówce oraz Hajnowskim Domem Kultury podjęto działania zmierzające do zagospodarowania terenu pod boisko do uprawiania piłki nożnej. W miesiącach lipcu i sierpniu grupa ok. 40 wolontariuszy: chętnych, którzy przyłączyli się do akcji, pracowników OSiR-u, członków Zarządu Klubu – prowadziła prace porządkowe przy boisku: usunięto drzewa, chwasty, wyrównano teren przy pomocy sprzętu ciężkiego, wytyczono teren boiska.

    Wśród wszystkich, którzy przyłączyli się do akcji rozlosowano nagrody – piłki z autografami zawodników drużyny PUSZCZY.
    Utworzone boisko będzie służyło wszystkim miłośnikom sportu i piłki nożnej zarówno do prowadzenia rozgrywek jak i nieformalnych spotkań służących rozwojowi fizycznemu. Będzie także miejscem prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniów hajnowskich szkół.

   Głównym celem, jaki przyświecał pomysłodawcom projektu było „społecznie użyteczne” zorganizowanie czasu wolnego mieszkańcom Hajnówki, zachęcenie do pracy w wolontariacie, zachęcenie do aktywnego uprawiania sportu oraz stworzenie warunków do rozwijania życiowych pasji ukierunkowanych na piłkę nożną.

M.Ch.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444