Home

Ilość odsłon: 4824   Data publikacji:  2006-09-19

Ciepło bez obaw?

   

Jak przygotowuje się do zimy główny hajnowski dostawca energii cieplnej, czy zgromadził wystarczające zapasy paliwa i przygotował technicznie kotłownię?

         W ubiegłym sezonie grzewczym w Hajnówce zdarzyło się kilka awarii ciepłowni będącej od roku w zarządzaniu spółki Rindipol. Wiele osiedli mieszkaniowych, które zasilane są energią z tego źródła, odczuło znaczy spadek temperatur w mieszkaniach oraz dostarczanej wody. Z powodu umiejscowienia na końcu sieci grzewczej, najbardziej ucierpiały bloki na ulicy Piłsudskiego i Orzeszkowej, gdzie temperatura powietrza wynosiła nawet 13 st.C.
Liczne protesty mieszkańców skierowane do zarządców osiedli spowodowały włączenie przez hajnowski PEC w trybie awaryjnym trzech kotłowni przewidzianych do likwidacji.
     - Problemom można byłoby zaradzić gdyby Rindipol przekazał informację samorządowi oraz zarządcom mieszkań w odpowiednim czasie – stwierdza Anatol Ochryciuk, burmistrz Hajnówki – Dzięki wyciągniętym wnioskom, zbliżający się kolejny sezon grzewczy chcemy przeżyć bez przykrych niespodzianek.
      W minionym tygodniu na spotkaniu przedstawicieli spółki Rindipol i Furnel oraz hajnowskiej spółdzielni mieszkaniowej i gospodarki komunalnej, władze miasta starały się przedsięwziąć środki zaradcze, aby uniknąć podobnych zagrożeń. Rindipolowi, jako głównemu sprawcy ubiegłorocznych problemów, zarzucano niedostateczne przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego oraz brak normatywnego zapasu paliwa, co pociągnęło za sobą niewystarczającą moc ciepłowni.

      - Przejęliśmy od Furnela wyeksploatowane kotły – tłumaczy zaistniałą sytuację Bartosz Zygmański, dyrektor do spraw technicznych Rindipol S.A. – Nie mogliśmy zagwarantować, że będą pracowały bez zarzutu. Zapewniamy, że w obecnym stanie, kotły są technicznie przygotowane do sezonu. W tym roku zabezpieczyliśmy się wystarczająco w sensie paliwowym. Zgromadziliśmy dużo biomasy i miału węglowego. Ponadto zamontowaliśmy dwa kotły na olej, które w momencie awarii, takiej jak miała miejsce w zeszłym roku, potrafią utrzymać odpowiednią temperaturę. Jesteśmy w trakcie kończenia instalacji wymiennikowni, która w przypadku awarii w fabryce mebli zapewni prawidłową dostawą ciepła dla innych odbiorców.   

      Są to tylko tymczasowe inwestycje mające zabezpieczyć miasto w energię. W przyszłym roku Rindipol rozpoczyna budowę nowoczesnej elektrociepłowni, która ma być zasilana wyłącznie biomasą. Oddanie jej do eksploatacji przewidziane jest po 15 miesiącach. Biomasa, jak twierdzą przedstawiciele Rindipolu, najlepiej opłaca się i sprawdza w praktyce jako mieszanka. Oznacza to używanie jako opału wszelkich odpadków drzewnych z domieszkami roślin uprawnych, słomy, zrębków, trocin, siana, wierzby energetycznej i innych. Będzie to możliwe dzięki technologii kotła (moc ok. 30 MW) pozwalającej na spalanie biomasy o wysokiej wilgotności. Wykonane rozeznanie w promieniu 100 km wokół Hajnówki, pozwala Rindipolowi stwierdzić, że nie będzie problemów z pozyskaniem paliwa. Pozwala to na praktyczna ocenę rynku paliwowego w tym rejonie Polski i zwiększenie możliwości dostaw biomasy.
     Mimo zapewnień spółki o braku awaryjności planowanej ciepłowni, obawę samorządowców wzbudzają plany instalacji tylko jednego, dużego kotła, sprawa magazynowania opału oraz przyszłe ceny za dostarczaną energię cieplną.


Bartosz Zygmański, dyrektor do spraw technicznych Rindipol S.A.

    - Funkcjonujemy długo na rynku  i mamy doświadczenia w pozyskiwaniu paliwa – uspakaja Bartosz Zygmański – Taka technologia sprawdza się z powodzeniem w Skandynawii oraz w dotychczas wybudowanych w Polsce. Przygotowujemy się tak, aby kocioł był elastyczny i nie było ryzyka awarii ani braku paliwa. Kotłami wspomagającymi kocioł podstawowy będą zmodernizowane już istniejące na biomasę. Dodatkowe dwa, zasilane olejem mają w pełni zabezpieczyć dostawy ciepła w razie awarii. Kupowana w przyszłości od rolników i przedsiębiorców biomasa, jest świetnym pretekstem do ich aktywizacji i rozpoczęcia potencjalnych inwestycji. Korzyścią dla miasta będzie też znacznie mniejsza niż dotychczas emisja zanieczyszczeń powietrza. Nie umiemy w obecnej chwili określić polityki cenowej na ciepło. Kontroluje nas Urząd Regulacji Energetyki, co powinno wyeliminować obawy o zbyt wysokie taryfy.


Zamontowane rezerwowe kotły olejowe ciepłowni Rindipol


Bogdan Szota, kierownik ciepłowni w Hajnówce nie obawia się o brak biomasy.

JZ 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444