Home

Ilość odsłon: 2484   Data publikacji:  2006-09-18

"Do kultury bez barier"

    Posesja wokół Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce przestanie wkrótce straszyć zwiedzających błotem, kałużami i piachem.

     Istniejący od wielu lat stan zły stan nawierzchni oraz trudny dojazd zarówno do muzeum jak i usytuowanej tam restauracji, ulegnie zmianie dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Projektów Infrastruktury Około-biznesowej Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003 PL 2003/005-710.06.01 pn „Do kultury bez barier”. Na zagospodarowanie posesji zostało przeznaczone blisko 70 tys. euro. Otrzymane przez Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce dotacje wynoszą 50 tys euro. Znaczącą część wymaganego wkładu własnego zobowiązał się pokryć Zarząd Województwa Podlaskiego.
W ramach przeznaczonej kwoty plac wokół muzeum będzie wyrównany i utwardzony. Zbudowane zostaną miejsca postojowe, chodniki, dojazdy oraz dywanowe trawniki. Prace zakończą się w ostatnich dniach września.
Na utwardzonej posesji w następnej kolejności powstanie mała infrastruktura oraz planowany od początku istnienia muzeum, mini skansen. Obiekty do skansenu będą pozyskiwane z terenu Podlasia i będą ściśle związane z jego tradycją i kulturą.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444