Home

Ilość odsłon: 3676   Data publikacji:  2006-09-19

Plan Hajnówki na ulicach

   

W czwartek 14 września 2006 r. zostało umieszczonych w Hajnówce 5 tablic informacyjnych, turystycznych planów miasta. Ustawiono je w miejscach ważnych z punktu widzenia potencjalnego turysty: na dworcu PKS/PKP, obok Hajnowskiego Domu Kultury, przy wjeździe do miasta od strony Kleszczel, przy skrzyżowaniu ulic ks. I. Wierobieja i 3 Maja oraz na skwerku przy Urzędzie Miasta.

        Głównym celem wykonania plansz jest prezentacja walorów turystycznych naszego miasta oraz jego promocja. Plansze zawierają najważniejsze atrakcje turystyczne Hajnówki, niezbędne adresy i numery telefonów. Ponadto są tłumaczone na 3 języki – polski, białoruski, angielski, co ma ułatwić obcokrajowcom poruszanie się po Hajnówce. Z tablic na pewno skorzystają i mieszkańcy, gdyż zawierają one najbardziej aktualne dane i nazwy ulic.

        Koszt opracowania graficznego, wykonania i montażu wszystkich tablic wyniósł 17.500,00 zł, z czego ze środków własnych miasto pokryje 15%. Jest to jedno z działań w ramach realizowanego przez referat Polityki Gospodarczej przy Urzędzie Miasta Hajnówka partnerskiego projektu pn. „Co w miastach puszczy? - transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska.
      W czerwcu br. realizację wspólnego, polsko-białoruskiego przedsięwzięcia zainicjowało spotkanie organizacyjne, w którym oprócz przedstawicieli miejskich władz samorządowych uczestniczyli goście z Białorusi – władze samorządowe Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu oraz Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prużanach. W ciągu najbliższych kliku miesięcy, tj. do stycznia 2007 r. planowane jest m.in. wydanie folderów oraz albumu promujących 3 partnerskie miasta: Hajnówkę, Prużany i Kamieniec oraz Euroregion Puszcza Białowieska.
     Cały projekt uwieńczy mające transgraniczny charakter seminarium dotyczące promocji gmin, w którym oprócz przedstawicieli samorządów z Białorusi uczestniczyć będą reprezentanci gmin powiatu hajnowskiego.

 Koordynator projektu
 Magdalena Chirko


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444