Home

Ilość odsłon: 4439   Data publikacji:  2006-09-16

Żubr w Miejscu Mocy

    Legendarne miejsce w Puszczy Białowieskiej, znane z dziwnych oddziaływań na ludzi, zostało odnowione i wyposażone w udogodnienia dla zwiedzających. Zgodnie z założeniami programu pod nazwą „Żubr w naturze nie odpuszcza”, marka Żubr, która jest elementem Kompanii Piwowarskiej S.A., zainwestowała w to przedsięwzięcie 50 tys. zł.

       Miejsce Mocy jako atrakcję turystyczną najpilniej wymagającą renowacji, wskazali w wyniku plebiscytu przeprowadzonego wspólnie z Gazetą Współczesną, mieszkańcy gminy Białowieża.
14 września w obecności przedstawicieli okolicznych nadleśnictw, Białowieskiego Parku Narodowego i lokalnych samorządów, zostało oficjalnie otwarte odnowione Miejsce Mocy.
Na jego terenie stanęły 2 komplety ławostołów, nowe kosze na śmieci, 3 tablice informacyjne oraz 20 tabliczek – drogowskazów. Najważniejszym elementem stało się zadaszenie pomostu, który umożliwia obserwację lasu z podwyższenia.

     - Udogodnienia, które stworzyliśmy, będą służyły ku uciesze turystów i mieszkańców – powiedział przecinając wstęgę Tomasz Kanton, specjalista ds. public relations marki Żubr – Działamy prospołecznie i proekologicznie. Zaczęliśmy współpracę z Białowieskim Parkiem narodowym już w 2004 roku i wciąż podejmujemy nowe inicjatywy.

      - Marka Żubr wspomaga nas nieustannie inwestycjami w Puszczy Białowieskiej – powiedział dziękując fundatorom Wojciech Niedzielski, nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża – Ulepszyła wiele ścieżek edukacyjnych, pomogła finansowo w druku cennych wydawnictw oraz postawiła nowe tablice informacyjne. 

Podobne działania na rzecz wzbogacania regionu prowadzone są na terenie całego kraju. Marka Żubr wsparła finansowo inicjatywy podejmowane w powiecie inowrocławskim, Lublinie, Olsztynie oraz na Mazurach.

***

     Miejsce mocy to obszar o pozytywnym promieniowaniu. Występują w nich takie formy subtelnych wibracji, które są korzystne dla organizmu człowieka. Dzięki nim w miejscach tych ludzie czują się lepiej, wypoczywają i regenerują się siły witalne.

     Jest to szczególnie interesujący i zagadkowy fragment puszczy, ponieważ porośnięty jest dziwnie uformowanymi dębami, sosnami i świerkami. Jest tu również dużo głogów i dzikich grusz, nie występujących w Puszczy Białowieskiej. Według niektórych jest to dowód, że funkcjonowały tu okresowe obozy pasterzy wypasających w XIX wieku bydło. W miejscu tym ułożone są różnej wielkości i kształtu głazy. Pod warstwą próchnicy ukryty jest kolejny system utworzony przez mniejsze kamienie. Przypuszcza się ponadto, że było to miejsce kultu dawnych Słowian.
Legenda głosi, że istnieją w puszczy tereny, na których gromadzili się wtajemniczeni i wykorzystując moc kamieni powstrzymywali złe duchy. Być może te pradawne rytuały odbywały się właśnie w tym miejscu.
    Według Krzysztofa Zamojskiego, głównego ekologa w Nadleśnictwie Białowieża, który opiekuje się Miejscem Mocy, dziwne właściwości terenu związane są z podziemnymi pokładami wody. Występujące tam wapienne wychodnie kierują cieki wodne w nietypowe pionowe pozycje, co powoduje prawdopodobieństwo powstania pola elektromagnetycznego. Promieniowanie odczuwane jest wówczas ponad powierzchnią ziemi

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444