Home

Ilość odsłon: 4963   Data publikacji:  2006-01-17

Jubileusz Parku

    Białowieski Park Narodowy ma 85 lat. Wywodzi swoje początki od dnia utworzenia leśnictwa „Rezerwat” w Puszczy Białowieskiej. Decyzją naukowców i działaczy na posiedzeniu komisji rządowej 29 grudnia 1921 roku objęto go najwyższą wówczas formą ochrony przyrody. Stał się z czasem zalążkiem Białowieskiego Parku Narodowego i stanowi obecnie najcenniejszy jego obszar.

      16 stycznia w Białowieży w siedzibie dyrekcji BPN odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu Parku. Były okazją do podsumowania działań w kierunku ochrony przyrody jak również przypomnienia jego historii na tle dziejów Polski. Uczestniczyli w nich przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, dyrektorzy innych parków narodowych oraz zaproszona delegacja z Białorusi.
   - Na arenie międzynarodowej białowieski uznany jest najstarszym parkiem w Polsce. Jest to najlepiej zachowany relikt, który przetrwał w najcenniejszej formie – powiedział Józef Popiel, dyrektor BPN – Nasze wieloletnie starania o jego ochronę zostały uwieńczone objęciem całego regionu Puszczy Białowieskiej statusem Światowego Rezerwatu Biosfery UNESCO. Jednak ochronę przyrody staramy się pogodzić z dostępnością dla ludzi. Nie będą to jedynie zakazy i zamykanie dostępu do lasu. Funkcjonowanie Parku będzie również uwzględniać potrzeby lokalnej ludności. Dzięki temu wzrasta zrozumienie dla idei coraz wyższej formy ochrony przyrody.


Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczął hejnał w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Leśnych z Białowieży


Józef Popiel, dyrektor BPN

  - Białowieski Park Narodowy, to ważny element promocyjny wyróżniający Podlasie na mapie Europy – powiedział Włodzimierz Pietroczuk, starosta hajnowski - Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do wyważenia przekonania, że hasło  Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska o nazwie „Jedna Puszcza” przeniknie do sąsiadów i będzie początkiem wspólnych starań w dziedzinie ochrony przyrody. Mamy nadzieję, że nie zakłócą tego względy polityczne. Chcemy nieustannie prowadzić korzystną współpracę dla ratowania puszczy i poprawy życia lokalnych społeczności.


Włodzimierz Pietroczuk, starosta hajnowski

- Im jest kraj biedniejszy, ludniejszy i uboższy w zasoby naturalne, tym większa chwała, jeśli rezygnuje z czegoś na korzyść parków narodowych. W Polsce możemy być dumni z naszej ochrony przyrody - stwierdziła profesor Simona Kossak – Jednak wysiłki ekologów zaczynają iść coraz silniej w stronę pogodzenia interesów człowieka z interesami przyrody. Kompromisy pozwalają w dzisiejszym świecie efektywniej działać na rzecz jej ochrony. 85 lat Parku to bardzo krótki okres dla kilkusetletnich dębów, ale jednocześnie jakże długi dla wielu organizmów zamieszkujących las. To wiele generacji i epok dla tysięcy drobnych istot. 85 lat Parku to również epoka dla ludzi. Jego początki to wędrówki bezdrożami wśród bagien, prymitywne życie okolicznej ludności, koszmar wojen i ogromne zniszczenia puszczy. Ale nigdy podczas lat jego istnienia nie cofnięto się w idei, która powstała na początku XIX wieku przy powoływaniu pierwszych parków narodowych, idei starań o zachowanie tego, co najcenniejsze.


Profesor Simona Kossak

Jubileusz powstania Białowieskiego Parku Narodowego uświetniły koncerty laureatów XXVIII Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego "Ojczyzna to... krajobraz" oraz Zespołu "Zniczka" z Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Hajnówce.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444