Home

Ilość odsłon: 4200   Data publikacji:  2006-01-17

Odnowione zwyczaje kolędowania

    Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną stały się już lokalną tradycją. W tegorocznej edycji wystąpiło ponad 30 zespołów i grup kolędniczych ze szkół, przedszkoli, gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz parafii.

        Przesłuchania w hajnowskim Domu Kultury trwały dwa dni, a w niedzielę 15 stycznia odbył się koncert galowy. Dzieci i młodzież z terenu całego powiatu wykonała w różnych językach kolędy polskie, rosyjskie, białoruskie oraz ukraińskie. Przegląd kolęd cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Hajnówki.
    - Kilkanaście lat temu nie było potrzeby organizowania takich spotkań – powiedział ksiądz Sławomir Chwojko, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce – Kiedyś kolędy były normalnością w życiu prawosławnych wiernych. Teraz mieszkańców wsi staje się coraz mniej i powoli zanika zwyczaj kolędowania. Takie spotkania są okazją do przypomnienia i kontynuowania starych tradycji bożonarodzeniowych.
    W przesłuchaniach uczestniczyło blisko 700 osób, zarówno młodzież jak i najmłodsze dzieci. Spotkania miały charakter konkursowy. Wykonanie kolęd oceniali jurorzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, zaś najlepsi w poszczególnych grupach wystąpią w Powiatowych i Wojewódzkich Przeglądach Kolęd. Oprócz wyłonienia zdobywców kolejnych miejsc, przyznano również nagrody specjalne. Otrzymali je: chór „Ramonka” z Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi pod kierownictwem Marii Radczuk, oraz za oryginalną prezentację Młodzieżowy Chór Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Narewce pod kierownictwem Haliny Surel.
   - Co roku biorę z dziećmi udział w takich konkursach – powiedziała Alla Suprun, wychowawczyni z przedszkola nr 1, zwycięscy w kategorii przedszkoli – Dzieci nauczyły się śpiewać po białorusku i robiły to bardzo chętnie. Mimo, że nie znają tego języka, nauczyły się bardzo szybko. Jestem dumna z ich zwycięstwa.
     Organizatorami spotkań był Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce oraz Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej. Impreza zorganizowana została pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

JZ

Protokół z posiedzenia jury Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną, które odbyły się w dniu 13-14 stycznia 2006 r.

Jury w składzie:

1. Ks. Jan Romańczuk – przewodniczący

2. Irena Łukaszuk-  członek,

3. Joanna Pietruczuk  - członek,

4. Mirosława Maciuka - członek,

po przesłuchaniu 29 zespołów kolędniczych (ponad 600 uczestników) przyznała następujące  miejsca: 

I. W grupie przedszkoli

- I MIEJSCE otrzymuje Grupa Kolędnicza „Wasiloczki” z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce pod  kierownictwem  Alli Suprun

- II MIEJSCE przyznano grupie kolędniczej „Iskierki” z Przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce pod  kierownictwem  Wiery Masajło

- III MIEJSCE otrzymała grupa kolędnicza „Gwiazdeczki” z Przedszkola Nr 5 z  Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce pod  kierownictwem Anny Sacharczuk

II. W kategorii szkół podstawowych

-  I MIEJSCE przyznano zespołowi ze Szkoły Podstawowej  z Orzeszkowa pod  kierownictwem Beaty Markiewicz

-  dwa  równorzędne II MIEJSCA otrzymują  zespoły: z

Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce pod kierownictwem Małgorzaty Mróz oraz z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce pod kierownictwem Marka Maciuki,

-   na III MIEJSCE znalazł się zespół ze Szkoły Podstawowej w Nowokorninie pod kierownictwem p. Ewy Szeszko  

           III. W grupie gimnazjalnej

- I MIEJSCE  przyznano Gimnazjum z Zespołu Szkół z DNJB pod kierownictwem Bożeny Lewczuk,

- II MIEJSCE otrzymał zespół „Poziomki” z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Hajnówce pod kierownictwem Ewy Gałaszewicz i Marka Ignaciuka

- dwa III MIEJSCE otrzymują zespoły z Gimnazjum Nr 3 Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce pod kierownictwem Marka Maciuki  i z Publicznego Gimnazjum w Dubinach pod kierownictwem protodiakona Adama Lewczuka.  

IV. W kategorii szkół średnich

- I MIEJSCE otrzymał zespół „Zniczka” z Zespołu Szkół z DNJB  

V. W kategorii zespołów innych

- Nagrodę specjalną otrzymuje chór „Ramonka” z Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi pod kierownictwem Marii Radczuk

- I MIEJSCE otrzymał zespół Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce pod kierownictwem Alli Niegierewicz

- II MIEJSCE otrzymał chór „Zaranoczka” z Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi pod kierownictwem Marii Radczuk

- III MIEJSCE przyznano zespołowi „Strumok” z Gminnego Ośrodka Kultury w  Dubiczach Cerkiewnych pod kierownictwem Ihora Fita

VI. W kategorii chórów parafialnych:

- I MIEJSCE otrzymują

    - Chór Dziewczęcy przy Parafii Prawosławnej p.w. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze pod kierownictwem ks. Mikołaja Białomyzy oraz     - Chór „Woskliknowienije” Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Chrzciciela w Hajnówce pod kierownictwem Vity Kociubajło.

- II MIEJSCE otrzymują:

   - Chór Młodzieżowy pod kierownictwem Marka Maciuki i

   - Chór Dziecięcy Parafii Prawosławnej Św. Trójcy w    Hajnówce pod kierownict-wem Mirosławy Maciuki.

- III MIEJSCE otrzymuje Chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy soborze Św. Trójcy w Hajnówce pod kierownictwem Andrzeja Dawidziuka.

Nagrodę specjalną za oryginalną prezentację otrzymuje Młodzieżowy Chór Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Narewce pod kierownictwem Haliny Surel

         Jury wyraża podziękowanie organizatorom za duży wkład w przygotowanie „Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną”.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444