Home

Ilość odsłon: 3986   Data publikacji:  2006-01-13

Ponad 8 mln zł. dla Hajnówki

    Pozyskiwanie grantów oraz analiza dotychczasowych osiągnięć w realizacji starań o unijne pieniądze była tematem spotkania 11 stycznia w Urzędzie Miasta Hajnówka.

     Uczestniczyli w nim wszyscy kierownicy, dyrektorzy i prezesi samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracownicy Urzędu Miasta (kadra kierownicza oraz osoby odpowiedzialne między innymi za kontakty z instytucjami ds. funduszy unijnych).

   Prowadzący spotkanie burmistrz Anatol Ochryciuk zwracał szczególną uwagę na umiejętność pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych wspomagających bieżącą działalność i rozwój inwestycyjny. Podkreślał też dużą wagę właściwego zarządzania i rozliczania projektów.
Burmistrz omówił możliwości pozyskiwania środków finansowych na przyszłe projekty – planowane inwestycje. Między innymi program INTERREG IIIA, z którego środków w najbliższym czasie będą mogły być realizowane tzw. projekty miękkie (nie inwestycyjne).
Wiele miejsca poświęcono również perspektywom przyszłych inwestycji miejskich, wśród których wyróżnić należy trzy większe, tj.: budowa krytej pływalni miejskiej, budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 2.
Realizowane, zarówno zakończone jak i w trakcie, są projekty na łączną kwotę około 12 mln zł. Kwota, jaką uzyskała Hajnówka dotychczas to ponad 8 mln zł.
   Dzięki funduszom unijnym możliwa była rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego, w  wyniku czego zostało wyremontowanych w naszym mieście wiele ulic. Powstało Centrum Rekreacyjno Turystyczne ze skateparkiem, wyremontowano szkoły, przedszkola jak również odbyło się wiele imprez sportowych i kulturalnych.

JG/JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444