Home

Ilość odsłon: 2259   Data publikacji:  2006-10-18

Szanowni Państwo

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce ma zaszczyt zaprosić na „Dzień Otwarty Inspekcji Sanitarnej’ organizowany w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10 w dniu 23 października 2006 r., w godzinach od 1200  do 1500.

 • Pragniemy przybliżyć państwu specyfikę pracy i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dostarczymy kompletnych informacji na temat zakresu działalności poszczególnych komórek organizacyjnych

 • Zaprezentujemy cykl wykładów o tematyce prozdrowotnej

Program Dnia Otwartego Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 1. Krótkie prelekcje zorganizowane przez poszczególne sekcje:
 • godz. 1200-1230  „Jak ustrzec się zatruć pokarmowych”
 • godz. 1230-1300   „Zagrożenie dla zdrowia związane z brakiem wody pitnej i spożywaniem wody zanieczyszczonej. Ocena jakości wody do spożycia w powiecie hajnowskim”
 • godz. 1300-1330   „Choroby przenoszone przez kleszcze’
 • godz. 1330-1400   „Zagrożenia zdrowotne w branży drzewnej – ocena narażenia zawodowego w zakresie czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach na terenie powiatu hajnowskiego”
 1. Zainteresowani będą mogli pobrać materiały oświatowo-zdrowotne oraz

zasięgnąć informacji na temat:

 • wymogów higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych

 • nadzoru nad jakością wody do picia

 • czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • badań i pomiarów w środowisku pracy

 • substancji i preparatów chemicznych, detergentów, środków ochrony roślin, czynników rakotwórczych i mutagennych, prekursorów narkotyków

 • chorób zawodowych

 • higieny procesów nauczania i wychowania dzieci i młodzieży

 • wymagań dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

 • warunków higieniczno-sanitarnych produkcji i obrotu środkami spożywczymi i przedmiotami użytku

 • przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych w zakładach żywienia zbiorowego

 • najpopularniejszych chorób zakaźnych i sposobów zapobiegania im

 1. Wystawa Poradników Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz Systemu HACCP – publikacji zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego
 1. Prezentacja sprzętu do pobierania próbek żywności do badań laboratoryjnych

                                                                    Serdecznie zapraszamy


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444