Home

Ilość odsłon: 2338   Data publikacji:  2006-10-16

XXXVI sesja Rady Miasta – 03.08.2006 r

 Informacja o działalności burmistrza

Rozpoczęto prace budowlane przy zadaniach realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Księdza I. Wierobieja (również kanalizacja deszczowa), Kosidłów, Grunwaldzkiej, 11 Listopada, Miłkowskiego, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Ciesielskiej, remont sali gimnastycznej i pomieszczeń sanitarnych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c. o., wyposażenie laboratorium językowego w 16 stanowisk w Zespole Szkół nr 2, termomodernizacja budynku HDK.

Radny Kulwanowski: - Na jakim etapie jest budowa miejskiej pływalni? Nad dokumentacją jakich inwestycji kontynuowano prace?

Radny Markiewicz: - Czy w wyniku spotkań z przedstawicielami samorządów zza granicy można mówić o konkretnych efektach?

Burmistrz A. Ochryciuk: - Procedura przetargowa została zakończona, wkrótce podpiszemy umowę z firmą Polbud Bielsk Podlaski. Przyszłe inwestycje to Zakład Zagospodarowania Odpadów i drogowe: ulica łącząca 11 Listopada z ul. Rakowieckiego po byłym torowisku kolejki wąskotorowej, Strzelecka, Wiosenna, Odległa, Pogodna, Letnia i część Targowej.

Przy każdym spotkaniu z przedstawicielami samorządów zza granicy prezentujemy oferty handlowe naszych firm.

Radny Wiatrowski: - Jaki jest koszt budowy pływalni?

Radna Dymińska: - Kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia w ulicach, w których wykonano kanalizację sanitarną.

Burmistrz: - Koszt budowy wyniesie 15,5 mln zł. Firma kontynuuje asfaltowanie tych ulic.

Uchwały w sprawach: zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na okręgi wyborcze powzięto przy trzech głosach wstrzymujących się, zmian w podziale na stałe obwody głosowania jednogłosnie.

Dotychczasowy podział na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania nie spełniał wymogów ordynacji wyborczej z powodu zmiany liczby mieszkańców, stąd konieczność zmian.

Wolne wnioski, zapytania

Radny Kulwanowski: - Wyrażałem zadowolenie z powodu zagospodarowania terenu przed Biedronką, przydałoby się sprawę dokończyć: posiać trawę, posadzić kilka krzewów, uporządkować wydeptane przez mieszkańców ścieżki.

Radny Wiatrowski: - Zwrócili się do mnie członkowie Klubu Biegacza, żebym przypomniał o sprawie wyposażenia ich w sportowe stroje.

Alicja Chaniło, przew. RO nr 12: - Nadal nic nie zrobiono przy ul. Kolejowej w miejscu, gdzie po opadach tworzy się wielka kałuża. W Hajnówce brak jest miejsca, gdzie turysta mógłby tanio i smacznie zjeść – czy planuje się coś zrobić w tym kierunku? W folderze o Hajnówce są wzmiankowane, ale nie wymienione zabytki z czasów I wojny światowej – jakie to są zabytki?

Radny Rakowicz: - Czy istnieje plan wymiany starych rur kanalizacji wodociągowej?

Radny Surel: - Asfaltowa nawierzchnia ul. Grunwaldzkiej po wykonaniu kanalizacji wygląda fatalnie.

A. Ochryciuk: - Wniosek radnego Kulwanowskiego przyjmuję do realizacji. Sprawę biegaczy przekazałem dyrektorowi OSiR, sprawdzę, co zostało zrobione. Ulica Kolejowa wymaga gruntownej przebudowy, a jest to bardzo duża ulica. Na temat zabytków Hajnówki z tamtego okresu na pewno wyczerpująco powiedzą siedzący obok pani przewodnicy. W Hajnówce są zakłady gastronomiczne, prowadzą je podmioty gospodarcze i samorząd nie ma wpływu na ceny. Przy takich okazjach jak budowa nawierzchni, lub w miejscach o zwiększonej awaryjności przeprowadza się wymianę rur. Na ulicach, gdzie wykonano kanalizację na pewno trzeba będzie w przyszłości położyć grubszą warstwę asfaltu. 

notował TT


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444