Home

Ilość odsłon: 3544   Data publikacji:  2006-03-13

Nowa sala konferencyjno - szkoleniowa

 

W budynku Urzędu Miasta Hajnówka powstała nowoczesna sala konferencyjno – szkoleniowa. Mogą z niej korzystać wszyscy zgłaszający taką potrzebę. Sala bezpłatnie udostępniana będzie organizacjom pozarządowym, wynajmujące firmy poniosą koszty jej konserwacji i sprzątania.

     Starą salę konferencyjną wyremontowano własnymi siłami sposobem gospodarczym na przełomie 2005 roku. Zostały wymienione w niej okna, drzwi, centralne ogrzewanie oraz odnowiono drewnianą podłogę. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca mający za zadanie zamontować profesjonalny sprzęt audio – wizualny. Zakup dotyczył : nagłośnienia, rzutnika multimedialnego, wizualizera, automatycznego ekranu oraz  wymiany instalacji elektrycznej. Sala posiada możliwość korzystania z internetu, wyposażona jest w automatyczny ekran, samoczynny wygaszasz światła z chwilą włączenia rzutnika oraz bezprzewodowe mikrofony. Jest klimatyzowana. Może korzystać z niej do 40 osób.
Całość przedsięwzięcia kosztowało 69 tys. zł. Kwota została pokryta przez wszystkich użytkowników budynku : Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy oraz Urząd Miasta.
   - Zamiarem Urzędu Miasta było stworzenie w pełni profesjonalnej sali konferencyjno – szkoleniowej – mówi Mirosław Awksentiuk, sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka - Zamontowana elektronika pozwala na pełna obsługę multimedialną. Ponieważ ponosimy duże koszty w związku z jej konserwacją i sprzątaniem Urząd będzie pobierał opłaty za jej wypożyczanie w granicach 200 – 400 zł. za dzień.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444