Home

Ilość odsłon: 3859   Data publikacji:  2006-05-18

Bezpieczniejsza Hajnówka

 

Ponad sto przestępstw mniej niż roku ubiegłym zanotowała hajnowska policja w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dotyczy to wszystkich rodzajów wykroczeń.

      Największy problem powiatu wciąż stanowią pijani kierowcy, w szczególności rowerzyści. Spośród ponad dwustu zanotowanych przestępstw kryminalnych, większość to kradzieże i włamania do samochodów. Początek roku w powiecie hajnowskim to zazwyczaj okres o wzmożonej aktywności złodziei tzw. złomiarzy. Ich łupem padają głownie krzemowe i aluminiowe przewody z telefonicznych napowietrznych linii przesyłowych. Sprawcy, zdaniem policji, zainteresowani są głównie wymianą drutu na pieniądze, za który kupują alkohol. Kradną na wsiach i opuszczonych terenach kolejowych. W tym roku zdemontowano trzy razy przewody krzemowo - brązowe na odcinku PKP Hajnówka – stacja Gnilec i dwa razy druty energetyczne koło wsi Trywieża.
    - Do takich zachowań często ludzi zmusza bieda -  mówi Piotr Rudnicki, komendant KPP w Hajnówce - Nie wykluczam, że złodziejami są niejednokrotnie ludzie robiący to po raz pierwszy w życiu. Nie brakuje nam jednak i specjalistów w tej dziedzinie. Kradzież przewodów najczęściej dostrzegana jest długo po fakcie, bo przestępcy wybierają często tereny niedostępne zimą. Mimo, iż po czasie trudno odnaleźć ślady przestępstwa, policja prowadzi wiele działań, aby ująć sprawców. Nie jest to łatwe, bo w Hajnówce ciężko znaleźć informatorów, panuje tu często milczenie.
    Przestępstwa gospodarcze, których odnotowano blisko trzydzieści, dotyczyły głównie kradzieży drzewa w lesie, dzikich wycinek, produkcji alkoholu oraz przemytu. Nielegalnie przewożone były papierosy, samochody jak również fałszywe dokumenty. Nieliczne zgłaszano przestępstwa na terenach zakładów pracy, a w ogóle nie było doniesień o korupcji.
     Na drogach powiatu hajnowskiego wydarzyły się w tym kwartale cztery śmiertelne wypadki samochodowe. W porównaniu do poprzedniego roku spadła ilość przestępstw przeciwko zdrowi i życiu.
     - Nie jest wykluczone, że to efekt działań policji – twierdzi Piotr Rudnicki – W 2005 roku szereg przestępców dostało surowe wyroki za rozboje. Być może jest to czynnik odstraszający. W ujmowaniu sprawców pomagają nam kamery. Dotyczy to głównie wybryków chuligańskich, nielegalnego handlu i spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
       Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce może poszczycić się dużą wykrywalnością przestępstw, bo sięga ona prawie 90 procent. Jednak wciąż, jak twierdzą funkcjonariusze, jest wysoka tak zwana „ciemna liczba”. Są to nie zgłaszane zdarzenia, spośród których większość to znęcanie się nad członkami rodziny oraz różnego rodzaju molestowanie. Znaczącym zjawiskiem jest również narkomania wśród młodzieży, która nasila się w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym. Policji w pierwszych miesiącach roku udało się ująć kilku sprzedawców narkotyków. Sukcesem zakończyło się również śledztwo w sprawie rozpowszechniania pornografii dziecięcej, którego sprawca został już ukarany.
      - Hajnówkę ogólnie postrzegam jako teren bezpieczny. Dzięki obiecanej pomocy finansowej lokalnych samorządów, planuję zwiększyć ilość pieszych patroli, szczególnie w godzinach nocnych. Dodatkowy nadzór funkcjonariuszy wyeliminuje jeszcze większą liczbę wykroczeń i wybryków – powiedział komendant Piotr Rudnicki.

Zdarzenia:

2005 rok

Przestępstwa

wszczęte

zakończone

wykryte

nie wykryte

wsk. wykrywalności %

ogółem

496

489

413

73

85,3

kryminalne

239

239

202

71

74,5

gospodarcze

43

36

21

1

95,5

p-ko życiu i zdrowi

38

34

14

2

87,5

p-ko mieniu

193

154

122

68

64,9

2006 rok

Przestępstwa

wszczęte

zakończone

wykryte

nie wykryte

wsk. wykrywalności%

ogółem

393

461

346

51

87,4

kryminalne

209

232

151

49

75,9

gospodarcze

26

34

20

2

90,9

p-ko życiu i zdrowi

31

42

11

4

73,3

p-ko mieniu

113

135

87

44

66,9

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444