Home

Ilość odsłon: 3757   Data publikacji:  2006-05-18

Akcja „Krewniacy” w areszcie

 

W Areszcie Śledczym w Hajnówce 17 maja odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

    Zainicjował ją wychowawca porucznik Roman Paszko, który zaprosił służbę zdrowia i koordynował całym przedsięwzięciem. Duże znaczenie tutaj miało tu przychylne podejście kierownictwa jednostki, które udostępniło salę do pobierania krwi.
    Akcja ta, to część ogólnopolskiej akcji zbierania krwi „Krewniacy”. Jak powiedziały pielęgniarki pobierające krew, jest to druga tego typu inicjatywa w naszym mieście. Poprzedniego dnia podobną akcję zorganizowali hajnowscy policjanci. W zbiórce cennego surowca, jakim jest krew, wzięło udział 16 funkcjonariuszy, w tym jedna pani. Niektórzy chętni z powodu pobytu na służbie nie mogli uczestniczyć w akcji, lecz zadeklarowali, że oddadzą krew w szpitalu.
    Należy podkreślić, że większość funkcjonariuszy przybyła do aresztu specjalnie w tym celu. Ogółem zebrano około 8 litrów krwi. Być może akcja ta to zaczątek Klubu Honorowych Krwiodawców w Areszcie Śledczym w Hajnówce. 

AC


 

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444