Home

Ilość odsłon: 3438   Data publikacji:  2006-11-20

Organizacje będą działać razem

   

Organizacje pozarządowe działające na trenie powiatu hajnowskiego miały okazję w minionym tygodniu skorzystać ze szkolenia dla lokalnych liderów społecznych, które odbyło się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce.

        Organizatorem szkolenia była Fundacja Edukacja dla Demokracji, która w województwie małopolskim, śląskim oraz podlaskim realizuje projekt pod nazwą „Profesjonalnie i skutecznie”. Hajnowskie spotkanie było możliwe dzięki działaniom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, jednego z trzech partnerów uczestniczących w projekcie, którego celem jest wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi, zainicjowanie wspólnych działań i realizacja projektów rozwiązujących różnorodne problemy społeczne.
     W szkoleniu w Hajnówce 17 i 18 listopada uczestniczyło kilkanaście osób, przedstawicieli około 10 lokalnych organizacji pozarządowych.

     - Wybraliśmy jako miejsce działania Hajnówkę, bo nastawiliśmy się na mniejsze miejscowości, w których ludzie mają gorszy dostęp do wiedzy, szkoleń i instytucji kultury. – informuje Krzysztof Kacuga, wiceprezes Fundacji Edukacja dla Demokracji, prowadzący szkolenie - Zainteresowanie hajnowian mogłoby być jednak większe. Jest tu potrzeba, aby ludzie poznali swoją działalność, bo wzajemnie o sobie nie wiedzą. Sądzę, że w Hajnówce jest wystarczająca liczba organizacji pozarządowych i należy to wykorzystać. Bo dopiero siedząc przy jednym stole łamie się uprzedzenia i stereotypy oraz znajduje się wiele wspólnego w swoich działaniach. Zauważam tu również zbyt małą współpracę z mediami, która powinna promować wszelkie podejmowane inicjatywy.

     - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już kilkakrotnie było organizatorem ciekawych imprez w Hajnówce takich jak między innymi z okazji Dnia Dziecka. – mówi Rafał Siwek, koordynator i jednocześnie uczestnik szkolenia - Niestety później nikt nie kontynuował naszego pomysłu. Być może zabrakło wiedzy oraz połączenia działań wszystkich, którzy byliby chętni, aby to robić. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu projektu „Profesjonalnie i skutecznie”, uczestnicy nauczą się jak działać nie tylko skutecznie w pojedynkę, ale i wspólnymi siłami różnych organizacji.

      Według założeń, działania uczestników projektu będą rozłożone na trzy lata. Oprócz szeregu szkoleń i warsztatów zostaną przeprowadzone badania ankietowe oraz wydany będzie informator i poradnik. Efektem końcowym ma być rozwinięcie potencjału organizacji pozarządowych, co wpłynie bezpośrednio na aktywizację zawodową, wspomoże rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość oraz rozwinie kontakty i współpracę między społeczeństwami.


„Jak prowadzić własną firmę?”, „Jak skutecznie szukać pracy?”, „Jak tworzyć strategię promocji organizacji” to tylko niektóre tematy warsztatów, które prowadzi Krzysztof Kacuga, wiceprezes Fundacji Edukacja dla Demokracji.

 Jolanta Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444