Home

Ilość odsłon: 2094   Data publikacji:  2006-11-13


Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
www.edudemo.org.pl

PARTNERZY:

      Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz partnerzy Projektu „Profesjonalnie i Skutecznie” serdecznie zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych  na „Szkolenie dla lokalnych liderów społecznych”, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada, w godzinach 17-20 (piątek) i 9-18 (sobota), w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. 3-go Maja 63 w Hajnówce.

W ramach projektu „Profesjonalnie i skutecznie” organizacje pozarządowe będą miały okazję nawiązać współpracę, doskonalić formy działania, wymieniać doświadczenia, pozyskać nowe osoby do współpracy, zrealizować projekty partnerskie. Projekt realizowany będzie do końca 2007 roku.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. 

Informacje i Zgłoszenia: rsiwek@edudemo.org.pl tel. 501 701 152  Rafał Siwek

 Więcej informacji o projekcie - http://www.ksm-drohiczyn.pl/index.php?info=69

 

Zadanie współfinansowane  jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu –Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444