Home

Ilość odsłon: 3272   Data publikacji:  2006-07-18

Delegacja bułgarska w Hajnówce

    W dniach od 5 do 10 lipca br  gościliśmy delegację z gminy Tetewen w Bułgarii. Na zaproszenie burmistrza Hajnówki Anatola Ochryciuka przyjechali:  Tsetska Dymitrowa – Kmiet - burmistrz Gminy Tetewen, Irena Tichołowa - skarbnik oraz  Łazar Łazarow – przedstawiciel rady gminy i lokalnego biznesu.

    Było to już drugie spotkanie przedstawicieli obydwu miast. W ubiegłym roku odbyła się oficjalna wizyta hajnowskiego samorządu do Tetewen.
  Gmina Tetewen znajduje się w północno-zachodniej części Republiki Bułgarii, w województwie Łowecz. Średnia wysokość ponad poziomem morza osiąga 903.1 m. Charakterystyczną właściwością Gminy jest duża część zalesionych terytoriów - 68%. Geograficzna charakterystyka i przyrodnicze właściwości stwarzają warunki rozwoju turystyki i gospodarki leśnej. Ludność liczy 24 899 osób, w tym 12 495 jest obywatelami miasta. Gmina Tetewen składa się z 10 wójtostw i 2 namiestnictw z administracyjnym centrum miasta Tetewen.
    W trakcie pobytu, staraliśmy się przybliżyć naszym gościom wszystkie walory przyrodnicze, kulturalne oraz atrybuty ekonomiczne i środowiskowe Hajnówki i okolic.
   Dzięki uprzejmości dyrektora generalnego firmy „Pronar” Sergiusza Martyniuka mogliśmy zwiedzić jeden z najnowocześniejszych zakładów w naszym regionie. Niezapomniane wrażenie na wszystkich wywarła wizyta w Klasztorze Męskim Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu i spotkanie z Archimandrytą Ojcem Gabrielem, który przybliżył historię oraz ukazał współczesną duchowość Monastyru.
    W sali konferencyjnej urzędu 7 lipca odbyło się spotkanie z Konwentem Rady Miasta Hajnówka. W jego trakcie nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń i informacji na temat zadań hajnowskiej i teteweńskiej rad miejskich. Kulminacyjnym punktem było podpisanie przez Burmistrzów wzajemnego porozumienia o współpracy, dotyczącego m.in. realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych.


Spotkanie z radnymi


Burmistrz Hajnówki Anatol Ochryciuk i Tsetska Dymitrowa – Kmiet, burmistrz Gminy Tetewen


Podpisanie porozumienia o współpracy

     Delegacja bułgarska była zainteresowana realizowanymi przez Hajnówkę projektami, współfinansowanymi przez Unię Europejską. Naszym gościom pokazaliśmy centrum turystyczno-rekreacyjne, tzw. Skatepark;  nowo budowaną ulicę Rakowieckiego, a także amfiteatr miejski i oczyszczalnię ścieków. Specyfika kulturowa i narodowościowa została ukazana dzięki wystawom tematycznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
     Pomimo przepięknych krajobrazów i przyrody ziemi teteweńskiej, wiele miejsc w naszej okolicy urzekło gości z Bułgarii: nowoczesne Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży, obszar ochrony ścisłej BPN, król puszczy w rezerwacie pokazowym, wiekowe dęby na szlaku królewskim oraz tradycyjne jedzenie i domostwo w Siole Budy.


W muzeum przyrodniczym w Białowieży


Na szlaku "Dębów Królewskich"

     Odpoczynek i zabawę mieszkańców obserwowaliśmy (i uczestniczyliśmy) podczas przejażdżki po zalewie w Siemianówce oraz festynu ludowego „Noc Kupały” w Narewce.
     Wizyta delegacji Gminy Tetewen z Bułgarii była kolejnym krokiem do zacieśniania bliższej współpracy pomiędzy obydwoma miastami, w pierwszej kolejności w sferze kultury i edukacji. Wzajemne przyjacielskie relacje świadczą o rozwijaniu i pogłębianiu więzi pomiędzy samorządami: z Hajnówki i Tetewen.
    Podczas wizyty towarzyszyła tłumaczka języka bułgarskiego, hajnowianka z urodzenia – pani Mirosława Birycka. 

GK


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444