Home

Ilość odsłon: 2713   Data publikacji:  2006-07-12

Co w miastach puszczy?

    W ramach realizowanego przez Miasto Hajnówka partnerskiego projektu pn. «Co w miastach puszczy? - transgraniczna współpraca miast w dziedzinie turystyki i promocji», w dniu 20 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie organizacyjne, inicjujące realizację wspólnego, polsko-białoruskiego przedsięwzięcia.

       Jego celem jest wzmocnienie transgranicznej współpracy władz lokalnych, popularyzowanie osobliwości miast Euroregionu Puszcza Białowieska oraz rozwój partnerstwa instytucjonalnego w ramach wymiany informacji i doświadczeń.

    W spotkaniu, oprócz przedstawicieli miejskich władz samorządowych uczestniczyli goście z Białorusi: władze samorządowe Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu oraz Rejonowego Komitetu Wykonawaczego w Prużanach.
   W trakcie spotkania Magdalena Maksimuk, koordynator projektu, zapoznała uczestników z jego założeniami, omówiony został plan i zasady współpracy.

   W efekcie nawiązanej współpracy planowane jest m.in.wydanie folderów i albumu, promujących 3 partnerskie miasta: Kamieniec, Prużany i Hajnówkę.
   Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska.

MM


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444