Home

Ilość odsłon: 3704   Data publikacji:  2006-07-06

Rekordowi krwiodawcy

    Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży to rekordziści w honorowym oddawaniu krwi. W trzeciej edycji turnieju szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” zajęli pierwsze miejsce w województwie podlaskim.

     Na 32 startujące w konkursie szkoły, ZSL posiada najwięcej honorowych krwiodawców w stosunku do ogólnej liczby pełnoletnich uczniów. Jest również trzecią szkołą w województwie pod względem ilości oddanej krwi w przeliczeniu na ilość dorosłych uczniów.
   W Światowy Dzień Krwiodawstwa, który obchodzony jest 14 czerwca, dyrektor szkoły Jan Kawecki oraz uczniowie odebrali przyznane im za zwycięstwo dyplomy oraz puchary. Podziękowania za tak ofiarne oddawanie krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa złożyli młodym leśnikom Lidia Sajewicz, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Hajnówce oraz Wiktor Sacharczuk, kierownik Oddziału Terytorialnego w Hajnówce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

   - Dobrowolne i bezpłatne oddawanie krwi, to wyraz waszej prawdziwej wrażliwości i zrozumienia potrzeb ludzi, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji – powiedziała Lidia Sajewicz dziękując uczniom za liczne uczestnictwo w akcji.
    W ubiegłym roku w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży 80 uczniów oddało łącznie 72 litry krwi. Do czerwca bieżącego roku w akcjach takich uczestniczyło już 61 osób oddając 40 litrów krwi. Trafiła ona do wszystkich szpitali w województwie, a w razie potrzeby skorzystają z niej również ludzie z innych rejonów kraju.

    - Nasze ekipy wyjazdowe zawsze spotykają się tu z dużą życzliwością – powiedział Wiktor Sacharczuk - Wystarczy wykonać telefon do szkoły i szybko znajdują się osoby chętne do oddania krwi. Zawsze możemy liczyć na dyrekcję, pedagogów i wychowawców, którzy bardzo nam pomagają. Z roku na rok powiększa się w szkole liczba donacji, czyli pobrań.
    - Mimo obaw rodziców o moje zdrowie, już cztery razy oddałem krew – mówi Adrian Szczerba, uczeń trzeciej klasy technikum – Tata był krwiodawcą przez 20 lat i wziąłem z niego przykład. Wiem, jak wielka jest potrzeba pobrań, bo sam kiedyś po wypadku otrzymałem krew. Pomyślałem, że to, co robię jest dobre i wierzę, że też mogę komuś bardzo pomóc.
    - To przemyślana decyzja – powiedziała Diana Laskowska, honorowy krwiodawca, uczennica trzeciej klasy technikum – Rodzice również obawiali się o moje zdrowie. Najważniejsze jednak jest to, ze mogę uratować komuś życie. Przeżyłam sytuację, kiedy osobie z mojej rodziny zabrakło takiej pomocy. Chciałabym, aby nigdy nikogo nie dotknęło takie nieszczęście.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444