Home

Ilość odsłon: 6522   Data publikacji:  2006-04-20

Bez jednego żołnierza

    W jednostce wojskowej w Nieznanym Borze koło Hajnówki nie służy ani jeden żołnierz służby zasadniczej.

       Ostatni poborowy opuścił ją w 2002 roku. Według informacji zasięgniętej u dowództwa, nie jest w ogóle planowane ponowne przyjmowanie tam służby zasadniczej.
Obiekt, który zajmuje w środku Puszczy Białowieskiej pokaźny obszar pełni inne, ważne zadanie z punku widzenia obronności kraju.

     Jeszcze kilka lat temu służyło tu rocznie kilkuset poborowych. Obecnie obsada jednostki to 14 żołnierzy zawodowych oraz ludność cywilna. Kieruje nią dowódca w stopniu majora.
Granice obiektu obejmują swoim zasięgiem teren właściwej jednostki, pokaźny poligon oraz duże osiedle mieszkaniowe, które niegdyś zajmowali pracujący tu żołnierze zawodowi z rodzinami. Poligon od dawna nie jest już wykorzystywany, a opuszczone osiedle szuka nowego nabywcy, który chciałby je zagospodarować.
    - Uregulowaliśmy kwestię własności zbędnych gruntów – mówi pułkownik Marek Kalwasiński, dowódca jednostki wojskowej 3090 – Nie mamy specjalnego pomysłu co zrobić z opuszczonym osiedlem mieszkaniowym. Trwają rozmowy z samorządem na temat jego przejęcia. Jest tylko taki warunek, że jego nabywca musi być osobą lub instytucją, która będzie mogła współżyć z terenem wojskowym.
    Jednostka wojskowa w Puszczy Białowieskiej pełni obecnie funkcję składu materiałowego. Znajdują się tu magazyny, w których przechowywane są środki różnych asortymentów. Skład służy do zaopatrywania pobliskich jednostek, a także do przechowywania, obsługiwania i dystrybucji określonych materiałów. Wykorzystywane są one w procesie szkolenia na poligonach oraz jako zapasy wojenne. Pobierają je jednostki wojskowe rozmieszczone na północny wschód od Wisły.
    - Powodem przekształcenia jednostki wyłącznie w skład były względy ekonomiczne – mówi pułkownik Marek Kalwasiński – Po skróceniu służby zasadniczej nie było sensu przygotowywania żołnierza przez trzy miesiące, aby następne sześć chronił obiekt. Przez wiele lat żołnierze strzegli składu i wykonywali czynności przewidziane w zakresie obsługi zgromadzonych środków materiałowych. Dodatkowe potrzeby generowała stołówka, łaźnia i inne niezbędne obiekty. Wszystko to robili poborowi. Kiedy służba uległa skróceniu utrzymywanie takiej jednostki mijało się z celem. Ponowne rekrutowanie żołnierzy wymagałoby potężnych nakładów finansowych, bo potrzebna jest określona baza szkoleniowa, strzelnice oraz wiele innych zabezpieczeń, których obecnie nie ma.
    Zatrudniona w jednostce ludność cywilna to prawie 50 osób. Pracuje tu oddział wart cywilnych z licencją ochrony, straż pożarna, ratownicy po specjalnym przeszkoleniu, kilka osób administracji, kierowcy, mechanicy oraz operatorzy sprzętu.
Według opinii dowództwa cały obiekt, łącznie z nie użytkowanymi terenami jest ważnym elementem wojskowej infrastruktury. Polska armia w razie zagrożenia gwałtownie się rozrasta. Wszystkie obiekty wojskowe na czas kryzysu, mobilizacji oraz wojny są przejmowane przez pododdziały i bardzo się wówczas przydają.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444