Home

Ilość odsłon: 2750   Data publikacji:  2006-12-12

Białowieski Park Narodowy zakończył obchody jubileuszu

   

Najstarszy w Polsce park narodowy podsumował 85. rok swojego istnienia. W ubiegły piątek odbyły się uroczystości podczas których omówiono wieloletnie osiągnięcia BPN w dziedzinie ochrony przyrody oraz w regionie i znaczenie jego na arenie międzynarodowej.

    Początek BPN to powołanie 85 lat temu leśnictwa "Rezerwat" w miejscu najlepiej zachowanego pierwotnego fragmentu puszczy. Dziś to obszar ochrony ścisłej parku. Nazwa BPN funkcjonuje od 1947 r. Dziś park ma powierzchnię 10,5 tys. ha. Cała puszcza  zajmuje obszar 150 tys. ha, z czego 62,5 tys. ha w Polsce.
     Według oceny dyrekcji BPN najważniejszym przedsięwzięciem roku było rozpoczęcie prac nad nową strategią ochrony i zarządzania Puszczy Białowieskiej. Jubileuszowy rok upłynął pod znakiem szerokiej debaty na tematy poszerzenia obszaru parku.
     - Dzięki podjętym rozmowom lokalne samorządy z powiatu hajnowskiego łagodzą swoje stanowisko odnośnie powiększenia terenów chronionych. – stwierdził Józef Popiel, dyrektor BPN – Zmieniła swoje nastawienie również  lokalna społeczność. Prace prowadzone przez specjalny zespół przy prezydencie RP mają zapewnić lepszą ochronę przyrody puszczy przy jednoczesnym uruchomieniu programu ekonomicznego wsparcia gmin. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia działań na rzecz ochrony żubra w ramach programu "Żubr", na który środki z UE w ramach programu LIFE pozyskał Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży.

     Podczas uroczystości głos zabrali: przewodnicząca Rady Naukowej BPN  prof. dr hab. Simona Kossak, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, starosta Powiatu Hajnowskiego oraz inne osoby ważne dla Parku i Puszczy Białowieskiej. Młodzież oraz dzieci z lokalnych szkół uatrakcyjniły obchody jubileuszu  prezentacją wierszy i piosenek autorstwa białowieskich twórców. Hejnaliści z Zespołu Szkół Leśnych oznajmiali hejnałami ważne punkty imprezy.

      Szczególnym elementem uroczystości było wręczenie medali Przyjaciel Żubra. Tytuł ten nadawany jest za wybitne osiągnięcia naukowe, edukacyjne, organizacyjne lub popularyzatorskie w zakresie restytucji, hodowli i ochrony żubra. Dotychczas otrzymało go 10 osób i instytucji. W tym roku medal przyznano pięciu nowym "Przyjaciołom Żubra".

Kapituła w składzie:
-
     mgr inż. Józef Popiel – przewodniczący
-
     prof. dr hab. Simona Kossak – członek
-
     dr inż. Czesław Okołów - sekretarz
po dyskusji nad złożonymi 16 wnioskami przyznała w 2006 roku medal „Przyjaciel Żubra" następującym osobom i instytucjom:

  • dr Zygmuntowi Krzemińskiemu za wieloletnie koordynowanie hodowli i restytucji żubra w Polsce, w strukturach Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Ministerstwa Środowiska.
  • mgr inż. Czesławowi Dolacie za kierowanie przez 20 lat (1982-2002) Ośrodkiem Hodowli Żubrów w Pszczynie i pomyślną kontynuację hodowli żubrów w tym ośrodku.
  • lek. wet. Mieczysławowi Hławiczce za kilkudziesięcioletnią opiekę weterynaryjną nad żubrami w OHŻ w Pszczynie. W ten sposób lek. wet. Mieczysław Hławiczka kontynuował pracę swego ojca ś.p. Józefa Hławiczki, długoletniego kierownika OHŻ w Pszczynie.
  • prof. dr hab. Januszowi Gillowi za wieloletnie badania nad fizjologią gatunku Bison bonasus L. rozpoczęte ponad 50 lat temu. Podsumowaniem tych badań jest wydana w 1999 roku przez wydawnictwo Severus w Warszawie monografia "Zarys fizjologii żubra". Jedyne tego rodzaju dzieło w skali światowej.
  • Ośrodkowi Hodowli Żubrów w Pszczynie - z okazji 140-lecia jego istnienia. Hodowlę zapoczątkowano w 1865 r. sprowadzając 4 żubry z Puszczy Białowieskiej. Dwa żubry z Pszczyny PLEBEJER i PLANTA przyczyniły się walnie do restytucji gatunku Bison bonasus L. w Polsce i na świecie. W latach 1865-2003 wywieziono z Pszczyny 256 żubrów, z tego 177 sztuk do 17 ośrodków hodowli żubra w Polsce oraz 58 sztuk do 32 ośrodków za granicą. Sprowadzony 17 kwietnia 1936 roku z Pszczyny samiec PLISCH został ojcem 45 cieląt i odegrał doniosłą rolę w restytucji żubrów w Puszczy Białowieskiej Część założycieli wolnych populacji w Bieszczadach i w Puszczy Boreckiej pochodziła z Pszczyny.

     - Dzięki staraniom nas wszystkich żubr jest normalnym i naturalnym elementem przyrody w puszczy i całej Polsce. – powiedział Piotr Tetla, nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór, odbierający medal w imieniu Ośrodka i Hodowli Żubrów w Pszczynie.

J. Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444