Home

Ilość odsłon: 2899   Data publikacji:  2006-12-06

Wnioski muszą być innowacyjne

   

Kilkunastu przedsiębiorców z powiatu hajnowskiego rozważa skorzystanie z oferty Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - dotacje na innowacyjne inwestycje.

      W poniedziałek 4 grudnia uczestniczyli oni w spotkaniu, które miało na celu wyjaśnienie wszystkich szczegółów ubiegania się o dofinansowanie. Organizatorem szkolenia była Podlaska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości przy współudziale Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

      Szansę na otrzymanie dotacji w ramach ogłoszonego projektu mają tylko inwestycje wybitnie innowacyjne oraz tworzące nowe miejsca pracy. Z uwagi na częste wątpliwości przedsiębiorców czy ich projekty spełniają warunki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała zebranych, że uruchamia akcję prekwalifikacji, czyli ocenę wstępnego projektu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przygotowaniem pełnych wersji projektów, które mają bardzo niewielkie szanse bądź nie mogą zostać dofinansowane. Bezpłatną ocenę projektów będą przeprowadzały punkty konsultacyjne uruchomione w różnych miastach Podlasia.
    - Takie spotkania i szkolenia są potrzebne – stwierdza Leon Ławrynowicz, właściciel salonu i warsztatu samochodowego z Hajnówki – Ale uważam, że organizatorzy powinni zapraszać nas branżami. Rozmowa na tematy niezwiązane z profilem firmy, to strata czasu. Należy zawęzić tematy pozyskiwania grantów.
     Dotychczas ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotacje dla hajnowskich przedsiębiorców nie była zbyt duża. Dofinansowanie z sektorowych programów operacyjnych otrzymali tylko nieliczni, mimo iż złożono znacznie więcej projektów. W opinii ekspertów pomysły na rozwój firm były zbyt mało innowacyjne. To co hajnowianom wydawało się nowe i pomysłowe, specjaliści ze stolicy oceniali jako nieaktualne i od dawna stosowane.

      Hajnowskie firmy, jak poinformował obecny na spotkaniu wice starosta Jerzy Sirak, są wraz z całym regionem obiektami nieustannie promowanymi przez samorządy. Specyfika położenia powiatu stwarza korzystne warunki do rozwoju branży turystycznej, ale promocja nie ogranicza się jedynie do ukazywania walorów przyrodniczych regionu. Jak stwierdził Jerzy Sirak, dotyczy ona również wszelkich wyrobów powstających na Ziemi Hajnowskiej, a wraz z nimi przedsiębiorstw zarówno małych jak i najbardziej znaczących. Wieloletnie uczestnictwo starostwa w niemal wszystkich największych targach promujących region, niewątpliwie przyniesie efekty i korzystnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w Hajnówce.

J.Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444