Home

Ilość odsłon: 3195   Data publikacji:  2006-06-05

Do kowala na Dzień Dziecka

    Zabawą w kowala i  hutnika był pobyt dzieci w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce.

       Uczestnictwo w starodawnym wytopie żelaza z rudy darniowej, zwiedzanie muzeum i kuźni, a także próby pracy przy dawnych miechach kowalskich to tylko niektóre atrakcje, które serwował dzieciom w dniu ich święta Stanisław Mierzwiński, właściciel Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce. Uczestnicy ciekawej lekcji historii połączonej z zabawą, to wychowankowie Domu Dziecka z Białowieży oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 z Hajnówki. Blisko trzydzieścioro dzieci wysłuchało interesującej, urozmaiconej wieloma zabawnymi faktami, historii rodziny Mierzwińskich, od wielu pokoleń związanej z rzemiosłem kowalstwa i ślusarstwa.
Uczniowie zapoznali się z dawnymi wyrobami kowalskimi oraz urządzeniami do obróbki metalu. Obserwowali w kuźni proces rozgrzewania żelaza i kucia podkowy. Każdy mógł spróbować swych sił przy dmuchaniu miechem. Zakończeniem wycieczki do muzeum był poczęstunek dla wszystkich jej uczestników.
 
  
- Zaproszenie do muzeum było dla nas miłą niespodzianką - mówi Emilia Godlewska nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 - Dzieciom bardzo się podoba taka wesoła lekcja historii. Cieszą się bo każde wyjście jest dla nich wielką atrakcją. To wspaniały prezent, który sprawił nam pan Stanisław, zapraszając tu niepełnosprawne dzieci.
   - Nasi wychowankowie przyjechali tu bardzo chętnie -  powiedział Walenty Leoniuk, pracownik socjalny Domu Dziecka w Białowieży - Wybraliśmy grupę wiekową ze szkoły podstawowej. Widać, że z zainteresowaniem obserwowali wytop żelaza i prace w kuźni. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie na ciekawą lekcję oraz wspaniały poczęstunek.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444