Home

Ilość odsłon: 3490   Data publikacji:  2005-09-19

 Od konfliktu do dialogu

    Kolejnym etapem wypracowania kompromisu między ochroną Puszczy Białowieskiej a zabezpieczeniem interesów okolicznych mieszkańców, było II Forum Samorządowe w Białowieży.

     Organizatorem spotkania białowieskich placówek naukowych, administracji Lasów Państwowych, samorządów, organizacji pozarządowych, sąsiadów z Białorusi, mediów oraz mieszkańców był 16 września Białowieski Park Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.
     Poszerzenie granic parku narodowego i płynące z tego restrykcje, wzbudzały od lat szereg kontrowersji, niezgody oraz niezadowolenia mieszkańców. Pomysł, aby Białowieski Park Narodowy, który przyciąga rzesze turystów, wniósł większy wkład w rozwój regionu, stał się podstawą do zorganizowania spotkania wszystkich zainteresowanych stron. Najlepszą platformą takich spotkań okazało się forum, organizowane już drugi raz. Pierwsze tego typu spotkanie w 2004 r. było próbą zasygnalizowania problemów i wymiany poglądów. Tegoroczne forum dotyczyło już konkretnych tematów, w szczególności wspólnego poszukiwania środków na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej oraz związanej z ochroną środowiska. W ramach programu „Żubr”, w którym postanowiły uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, podjęto wspólne działania mające na celu złożenie wniosków o pozyskanie funduszy rzędu kilku milionów euro. Pierwsze pieniądze, które udało się otrzymać, przeznaczono na rekultywację okolicznych łąk nadrzecznych jako poprawy bazy żerowej dla żubrów.
    - Zdecydowana większość obszarów Puszczy podana jest procesom naturalnym. Tylko w niewielkich jej fragmentach dopuszczona jest ingerencja człowieka – powiedział Józef Popiel, dyrektor BPN - Obecnie robimy przegląd powierzchni upraw rolnych przylegających do lasu terenów północnych. Chcemy z gospodarującymi na nich rolnikami podpisać kontrakty, aby produkowali siano na karmę dla żubrów. Jest to jedna z form wsparcia rolników ze strony ochrony przyrody. Ponadto również w obszarze północnym chcemy połączyć się tzw. przejściami ekologicznymi z Puszczą Knyszyńską. Mamy tu nadwyżkę żubrów, dlatego w ten sposób rozszerzamy obszar żerowania tych zwierząt. Program „Żubr”, który jest programem środowiskowym na rzecz rozwoju regionu, powinien sprowadzać się do tego, aby działania samorządów były jak najmniej objęte rygorami zakazów.


Dyrektor BPN Józef Popiel poinformował uczestników o ważniejszych wydarzeniach w Parku

   Forum było też okazją do prezentacji problemów, które niesie ze sobą ochrona przyrody w ramach programu Natura 2000. Przewiduje on tworzenie obszarów cennych przyrodniczo objętych unijnymi dyrektywami. Zakłada ochronę siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w znacznym stopniu ograniczając zakres planowania przestrzennego samorządów. W wyniku składanych protestów, wstrzymywano już szereg działań w ramach tego typu programów. Jednak po znacznym dostosowaniu do realiów, są one konsekwentnie wcielane w życie.
   Forum było również nawiązaniem współpracy i poszerzeniem kontaktów z innymi rejonami Polski. Przybyła na spotkanie delegacja samorządu gminy i powiatu Mogilno, wystąpiła z propozycją partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony przyrody, rozwoju turystyki oraz wzajemnej promocji.
   - Tegoroczne forum uznaję za udane – twierdzi dyrektor BPN – sama wola wzięcia w nim udziału skłóconych w temacie poszerzenia Parku stron, to duży sukces. Emocje zostały wyciszone i z konfliktu przeszliśmy do dialogu. Teraz negocjujemy koncepcję jak chroniąc przyrodę jednocześnie zabezpieczyć interesy człowieka. Poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego nastąpi prędzej czy później, ważne jest, aby przebiegało w przyjaznym otoczeniu. Sposób funkcjonowania Parku ma zagwarantować mu z jednej strony ochronę przyrody, a z drugiej zrównoważony rozwój regionu. Jest to trudny proces i wymaga właśnie takich inicjatyw jak forum.

JZ


Uczestnicy forum


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444