Home

Ilość odsłon: 3867   Data publikacji:  2005-09-15

Więcej do zaoferowania młodym mają Białystok, Hajnówka i Suwałki.

    Według oficjalnych statystyk Podlasie należy do województw o najniższej stopie bezrobocia. To fikcja - twierdzą ekonomiści

    Nie jest źle - tak przynajmniej wynika z ostatnich danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, dotyczących podlaskiego rynku pracy. Rejestrowane bezrobocie w naszym województwie spadło zarówno w czerwcu w porównaniu do maja, jak i w całym pierwszym półroczu 2005 r. Stopa bezrobocia w czerwcu wynosiła na Podlasiu 14,7 proc., czyli dużo mniej niż średnia w kraju, gdzie bezrobotni to 18 proc. ludności.

Większość bez zasiłku

Prawo do zasiłku miało w czerwcu tylko 1175 bezrobotnych, czyli 18,1 proc. ogółu zarejestrowanych. Korzystali z niego przede wszystkim mieszkańcy powiatu hajnowskiego, siemiatyckiego, suwalskiego i białostockiego.

W czerwcu 53 osoby na Podlasiu straciły pracę w wyniku zwolnień grupowych, w całym pierwszym półroczu takich osób było 355 (1 proc. wszystkich zarejestrowanych). W pierwszym półroczu 2005 r. do urzędów pracy wpłynęło 12 zgłoszeń zamiaru dokonania zwolnień grupowych, obejmujących łącznie 593 pracowników. Zapowiedzi największych zwolnień tego typu dotyczyły głównie zakładów przetwórstwa drzewnego, spożywczego, odzieżowego oraz branży telekomunikacyjnej.

Młodzi bez pracy

Bezrobocie to także problem ludzi młodych. W czerwcu tego roku w urzędach zarejestrowało się 3092 osoby poniżej 25. roku życia, czyli 47,7 proc. nowych bezrobotnych. Najtrudniej o pracę dla nich jest w Wysokiem Mazowieckiem, Kolnie i Zambrowie, więcej do zaoferowania młodym mają Białystok, Hajnówka i Suwałki.

Najlepszym sposobem walki z bezrobociem są oferty pracy. W czerwcu podlascy pracodawcy zgłosili do "pośredniaków" 2134 oferty - o 323 więcej niż w poprzednim miesiącu. W najkorzystniejszej sytuacji byli bezrobotni z powiatu sejneńskiego, gdzie na jedną ofertę przypadało 11 osób i z siemiatyckiego - 19 osób. Najwięcej "głów" do jednej oferty pracy było w Białymstoku (36) i w Wysokiem Mazowieckiem (30).

W sumie w czerwcu pracę podjęło 2959 osób, czyli 37,3 proc. zarejestrowanych bezrobotnych.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, bez pracy pozostaje w Polsce ponad 2 miliony 800 tysięcy osób. To 40 tysięcy mniej niż w maju. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Najmniej osób bez pracy jest w Małopolsce, na Mazowszu, Podlasiu i w Wielkopolsce. Mimo spadku bezrobocia w ostatnim czasie Polska nadal pozostaje w czołówce krajów w Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik ten jest najwyższy. Zdecydowana większość polskich bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku.

W sumie pod koniec czerwca w podlaskich urzędach pracy zarejestrowanych było ok. 70 tys. bezrobotnych.

Żródło www.gazeta.pl


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444