Home

Ilość odsłon: 3413   Data publikacji:  2005-01-04

Budowa wizerunku Urzędu otwartego i przyjaznego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz pracowników, Urząd Miasta Hajnówka w 2004 r. przeprowadził szereg działań skierowanych na poprawę warunków obsługi interesantów i jakości świadczonych usług. Celem tych działań jest budowa wizerunku Urzędu otwartego i przyjaznego oraz kształtowanie pozytywnych relacji w płaszczyźnie Urząd-obywatel.

Podjęte działania mają wyraz w adaptowaniu nowych pomieszczeń, ich wyposażaniu stosownie do potrzeb klienta, wprowadzaniu czytelnego oznakowania wewnątrz Urzędu dla łatwego poruszania się po nim. W związku z tym w ciągu ostatniego roku wykonano następujące prace:

  • wybudowano systemową instalację elektryczną, telefoniczną i sieć informatyczną;

  • celem stworzenia nowego wizerunku Urzędu Miasta wyremontowano pomieszczenia Urzędu, co wpłynęło na poprawę warunków obsługi interesantów (wyodrębniono pokój do spraw meldunkowych, dodatkowe pomieszczenie dla interesantów w sprawach dodatków mieszkaniowych);

  • prowadzone były działania związane z poprawą systemu oznakowania wewnętrznego:

    • umieszczono tablicę informującą o nazwach i numeracji pokoi mieszczących się w Urzędzie Miasta;

    •  przy pokojach zostały wywieszone tablice określające rodzaj załatwianych w danym pokoju spraw.

    • w związku z istniejącą barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych (brak windy) na holu głównym zainstalowano aparat telefoniczny, z którego (numerem wewnętrznym) można uzyskać połączenie z wszystkimi komórkami Urzędu.

Kontynuacją tych działań w 2005 r. będzie zakup krzeseł i stolików na korytarz, dla potrzeb interesantów Urzędu Miasta. Po dokonaniu wymiany okien odświeżony zostanie hol przy wejściu głównym.
Mając na uwadze poprawę efektów ekonomicznych utrzymania obiektu administracyjnego w 2005 r. poszukiwane są zewnętrzne środki finansowe na termomodernizację obiektu w zakresie remontu centralnego ogrzewania i ocieplenia ścian zewnętrznych. Niewątpliwie przyczyni się to do poprawy estetyki i ogólnego wizerunku Urzędu mieszczącego się przecież w centrum miasta.

M.M.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444